مقاله بررسي تحليلي عوامل زمينه اي موثر بر استقرار سيستم مديريت دانش در واحدهاي ستادي شرکت ملي نفت ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۷۷ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تحليلي عوامل زمينه اي موثر بر استقرار سيستم مديريت دانش در واحدهاي ستادي شرکت ملي نفت ايران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش
مقاله عوامل زمينه اي مديريت دانش
مقاله واحدهاي ستادي شرکت ملي نفت ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتي عادل
جناب آقای / سرکار خانم: حق نظر فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير مديريت دانش به موضوعي مهم و حياتي براي موفقيت سازمان ها تبديل شده است. به گونه اي که اثربخشي آنها در گرو ايجاد، ذخيره سازي، انتقال و بکار گيري به هنگام دانش مي باشد. با اين وجود بسياري از سازمان ها از آمادگي لازم براي بهره گيري موفقيت آميز مديريت دانش را ندارند.
عوامل زمينه اي، نقشي کليدي در استقرار موفقيت آميز مديريت دانش در سازمان ها دارد. اين پژوهش با هدف بررسي عوامل زمينه اي مديريت دانش شامل ساختار سازماني، فرهنگ سازماني و فناوري اطلاعات در واحدهاي ستادي شرکت ملي نفت ايران به رشته تحرير در آمده است که در اين راستا ۵۶ شاخص با مراجعه به آراي خبرگان به عنوان مولفه هاي عوامل زمينه اي مديريت دانش، تدوين گرديد. نمونه آماري اين پژوهش شامل ۲۴۰ از کارکنان واحدهاي ستاذي مي باشند که به صورت تصادفي انتخاب شده اند. نتايج به دست آمده حاکي از آن است که ساختار سازماني و فرهنگ سازماني نسبت به فناوري اطلاعات در واحدهاي ستادي شرکت ملي نفت ايران از آمادگي کمتري براي بکارگيري مديريت دانش برخوردار مي باشند.