مقاله بررسي تحليلي مباني، اصول و روش هاي تربيت سياسي از منظر امام علي (ع) در نهج البلاغه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تحليلي مباني، اصول و روش هاي تربيت سياسي از منظر امام علي (ع) در نهج البلاغه
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امام علي (ع)
مقاله نهج البلاغه
مقاله تربيت سياسي
مقاله مباني تربيت
مقاله اصول تربيت
مقاله روش هاي تربيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: سبحاني نژاد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عليين حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر با روش توصيفي-تحليلي و استفاده از تحليل محتوا، مباني، اصول و روش هاي تربيت سياسي از منظر امام علي (ع) مورد بررسي قرار گرفته است.
 .1مباني تربيت از منظر امام علي (ع) شامل نه مبنا به اين شرح است: عبوديت و بندگي خداوند متعال، اعتدال، مدنيت، تاثير محيط، انديشه ورزي، کرامت، آزادي و اختيار، ضعف و جاذبه احسان مي باشد. .۲ در مبناي عبوديت و بندگي خداوند متعال، اصول پنج گانه تربيتي شامل خدا محوري، توکل بر خدا، اعتقاد به عالم آخرت و زندگي پس از مرگ، محوريت دين در همه امور زندگاني از جمله سياست (جدایي ناپذيري دين از سياست) و حاکميت اخلاق است. در مبناي توازن، اصول سه گانه تربيتي شامل عدالت، محوريت قانون، و شايسته سالاري است. در مبناي مدنيت، اصول سه گانه تربيتي شامل مردم سالاري، سامان بخشي وضعيت اقتصادي و اجتماعي جامعه و تامين امنيت است. در مبناي تاثير محيط، اصول دو گانه تربيتي شامل، اصلاح شرايط و ايجاد زمينه است. در مبناي انديشه ورزي، اصول دوگانه تربيت شامل تعقل و تفکر و کسب بينش است. مبناي کرامت شامل اصل عزت است. مبناي آزادي و اختيار شامل اصل تشبه به ابرار است مبناي ضعف شامل اصل تساهل است .۱۰ مبناي جاذبه احسان شامل اصل فضل است .۱۱ نه مبنا و ۲۲ اصل ذکر شده مجموعا ۷۹ روش تربيتي استخراج شده دارند.