مقاله بررسي تحليلي مسکن روستايي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در صفه از صفحه ۴۷ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تحليلي مسکن روستايي در ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسکن روستايي
مقاله هويت کالبدي
مقاله برنامه ريزي
مقاله نيازهاي مسکن
مقاله نگرش منطقه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرتيپي پور محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مسکن و کالبد مناسب در روستاها، پس از انقلاب اسلامي، همواره تقاضاي مردم و صاحب نظران و دغدغه دولت ها بوده است. بررسي برنامه هاي توسعه پنج ساله پس از انقلاب مويد اين تقاضا و نشان دهنده روند رو به رشد و افزايش چشمگير طرح هاي بهسازي مسکن و ارتقاي محيط کالبدي در روستاهاست.
اما در کشور پهناوري مانند ايران که مناطقي گوناگون دارد، با تنوع جغرافيايي و اقليمي و قومي و اقتصادي و هويت هاي خاص محلي و منطقه اي، نوع نيازها و کاستي ها متفاوت است. با وجود اين تفاوت ها، اطلاعات دقيق درباره خصوصيات کالبدي روستاها وجود ندارد و، حداقل تا زمان حاضر، برنامه هاي منطقه اي تدوين نشده است. از اين رو سال هاست برنامه بهسازي کالبدي روستاهاي کشور از الگويي يکسان تبعيت کرده و تفاوت بين استان ها محدود به تعداد طرح ها و ميزان اعتبارات است. ساختار متمرکز نظام برنامه ريزي توسعه و قوانين آن نيز در اين رويه بي اثر نبوده و مانع حرکت به سوي محلي گرايي و منطقه اي کردن سياست ها شده است.