مقاله بررسي تحليلي نقش همت مضاعف و کار مضاعف بر بهبود بهره وري سازمان ها: با تمرکز بر عوامل ساختاري سازمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۳۷ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تحليلي نقش همت مضاعف و کار مضاعف بر بهبود بهره وري سازمان ها: با تمرکز بر عوامل ساختاري سازمان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهبود بهره وري
مقاله سازمان
مقاله عوامل ساختاري
مقاله کار مضاعف
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله نيروي انساني
مقاله همت مضاعف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرج پور بتول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از حوزه هايي که کار و همت مضاعف پتانسيل اجرايي و تاثير فراواني در بهبود آن دارد بي شک حوزه بهره وري است. زيربنا و ارزش بهره وري در بهبود و اصلاح آن است و اين مهم جز در سايه همت و کار مضاعف محقق نخواهد شد. همت مضاعف و کار مضاعف به عنوان نيروي محرکه هر نوع فعاليت اثر بخشي لازم و ملزوم يکديگرند که در اين بين بهره وري نيز مستثني نبوده و به کارگيري اين مهم به مفهوم واقعي کلمه مي تواند نقش موثري بر بهبود بهره وري در سازمان ها ايفا نمايد. از اين رو در اين مقاله سعي گرديده با تمرکز بر عوامل ساختاري سازمان به نقش همت مضاعف و کار مضاعف بر بهبود بهره وري سازمان ها، مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. در اين مقاله بر عوامل ساختاري سازمان به عنوان شالوده بهره وري تمرکز شده و ضمن بررسي عوامل ساختاري، ارتباط با اين عوامل ساختاري و نقش راهبردي همت مضاعف و كار مضاعف مورد بحث قرار گرفته و راه كارهايي نيز ارايه شده است كه مي تواند به بهبود بهره وري در كل سازمان منجر شود. ضمن بررسي عوامل ساختاري، ارتباط بهبود بهره وري با اين عوامل ساختاري نقش راهبردي همت مضاعف و کار مضاعف، مورد بحث قرار گرفته و راه کارهايي نيز ارايه شده است كه مي تواند به بهبود بهره وري در کل سازمان منجر شود.