مقاله بررسي تحليلي و آزمايشگاهي تاثير المان هاي تسليح در بهبود خواص ژئوتکنيکي خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۱۶۳ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تحليلي و آزمايشگاهي تاثير المان هاي تسليح در بهبود خواص ژئوتکنيکي خاک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سامانه سلولي ژئوسينتتيکي (GCS)
مقاله بهسازي خاک
مقاله تسليح قائم و افقي
مقاله بررسي هاي تحليلي و آزمايشگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غياثيان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: قره سهيل
جناب آقای / سرکار خانم: صالح زاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي رزا
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از عناصر کمکي در بهسازي و اصلاح خواص مهندسي خاک از دير باز مورد توجه بشر بوده است. امروزه کارايي و توانايي روش تسليح خاک در ارایه راهکارهاي عملي مناسب در پروژه هاي مختلف موجب شده تا اين دانش به سرعت جاي خود را در مهندسي ژئوتکنيک باز نمايد. در راستاي افزايش ظرفيت باربري خاک و کاهش نشست هاي آن، سامانه هاي سلولي ژئوسينتتيکي (GCS) ابداع شده است، که اين سامانه ها متشکل از قاب، پوسته ژئوسينتتيکي و خاک هستند. در نوشتار حاضر، رفتار تحليلي و آزمايشگاهي سامانه هاي سلولي ژئوسينتتيکي کوچک مقياس بر روي نمونه هاي استوانه اي پر شده از ماسه سواحل درياي خزر و به ارتفاع ۱۰٫۵ و قطر ۱۰ سانتي متر در شرايط مسلح و غيرمسلح بررسي شده است. بررسي هاي آزمايشگاهي در دستگاه سه محوري و در شرايط فشار همه جانبه خارجي صفر و بررسي هاي تحليلي با استفاده از نرم افزار اجزاي محدود ABAQUS 6.7 انجام شده است. همچنين در اين نوشتار، تاثير مسلح کننده هاي قائم و افقي، تعداد و آرايش آنها در افزايش ظرفيت باربري، کاهش نشست و تغيير شکل هاي جانبي نمونه، مورد ارزيابي قرار گرفته است. هم خواني مناسبي بين نتايج به دست آمده از بررسي هاي تحليلي و آزمايشگاهي وجود دارد و در همه موارد بررسي هاي تحليلي نتايج محافظه کارانه تري نسبت به نتايج بررسي هاي آزمايشگاهي ارایه مي دهد. افزون بر نتايج نشان مي دهد المان هاي تسليح قائم نسبت به المان هاي تسليح افقي به ميزان قابل توجهي سبب افزايش ظرفيت باربري و کاهش نشست سيستم سلولي ژئوسينتتيکي (GCS) مي شوند، اما تغيير شکل هاي جانبي نمونه در تسليح افقي نسبت به تسليح قائم کمتر است.