مقاله بررسي تحليلي و عددي طول تغيير شکل در شکل دهي غلتکي لوله گرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۲۵ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تحليلي و عددي طول تغيير شکل در شکل دهي غلتکي لوله گرد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکل دهي غلتکي سرد
مقاله طول تغيير شکل
مقاله کمينه سازي انرژي تغيير شکل
مقاله شبيه سازي اجزاي محدود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلماني تهراني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي مسلم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طول تغيير شکل يکي از پارامترهاي مهم فرايند شکل دهي غلتکي سرد است که در تعيين فاصله بين ايستگاه ها و نيز آهنگ تغيير شکل، نقش اساسي دارد. باتاچاريا براي نخستين بار ضمن معرفي طول تغيير شکل، رابطه بسته اي براي اين طول، در شکل دهي کانال متقارن به دست آورد. اين مقاله به بررسي و تعيين طول تغيير شکل در شکل دهي غلتکي مقطع لوله گرد مي پردازد. براي اين کار از دو روش تحليلي و شبيه سازي عددي اجزاي محدود استفاده شده است. روش تحليلي ارايه شده در اين مقاله، بر اساس الگوي پيشنهادي در روش باتاچاريا استوار است. البته به دليل پيچيده تر شدن هندسه تغيير شکل يافته نوار ورق، روابط مربوط به کرنش و انرژي تغيير شکل پيچيده تر و حل تحليلي مساله دشوارتر مي شود. همچنين با استفاده از روش تحليلي ارايه شده، طول تغيير شکل براي يک مثال عددي خاص محاسبه و با نتايج شبيه سازي اجزاي محدود نرم افزار  ABAQUS مقايسه مي شود. سازگاري بين نتايج روش تحليلي و شبيه سازي اجزاي محدود، اعتبار روش ارائه شده را نشان مي دهد. در پايان نيز اثر پارامترهاي شکل دهي بر طول تغيير شکل، بررسي شده است.