مقاله بررسي تحليلي گونه هاي پيمان و سوگند در شاهنامه فردوسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه ادب غنايي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۳۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تحليلي گونه هاي پيمان و سوگند در شاهنامه فردوسي
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيمان
مقاله سوگند
مقاله شاهنامه فردوسي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسام پور سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاهنامه فردوسي از زمان سروده شدن تاکنون، همواره براي اهل فن و عامه مردم يکي از آثار درخور توجه بوده است. در اين شاهکار ماندگار، افزون بر عناصر ويژه ادب حماسي که طبيعتا وجه غالب آن است، عناصري مانند عهد و پيمان، سوگند، عشق و … ديده مي شود که جنبه اي عام تر دارند و بيشتر با درونيات و عواطف انسان در پيوند هستند و از ديدگاه انواع ادبي مي توان آن ها را درگستره ادبيات غنايي قرار داد. سوگند و عهد و پيمان در شاهنامه جايگاهي مهم و بنيادين دارد و ريشه بسياري از حوادث را مي توان در عهدشکني و وفاي به عهد جستجو کرد. عهد و پيمان و سوگند از ديرباز درميان ايرانيان و برخي ديگر از ملت ها، يکي از عناصر بنيادي مذهبي، اخلاقي و اجتماعي به شمار مي رفته و در فرهنگ هاي گوناگون به فراواني بر آن تاکيد شده است. به گونه اي که حتي درگذشته هاي بسيار دور بر مبناي باورهاي ميترايي (ايزد پيمان)، نوعي نظام بر جوامع هند و اروپايي حاکم بوده است؛ اين باورها با گذر زمان تحول يافته و به متون اسطوره اي و حماسي و آثار غنايي هريک از اين ملت ها راه يافته است. پديد آمدن سوگندنامه ها در زبان و ادبيات فارسي نشانگر اهميت اين عناصر در فرهنگ و جامعه ايراني است. در اين مقاله، جايگاه عهد و پيمان در متون ايران باستان و بازتاب آن با تاکيد بر جنبه هاي اجتماعي، در شاهنامه فردوسي با روش تحليلي بررسي شده است و از آن جا که بخش جدايي ناپذير بسياري از پيمان هاي شاهنامه سوگند است و پيوند بسيار نزديکي ميان اين دو ديده مي شود، سوگندهاي موجود در شاهنامه و هم چنين مقدسات يادشده در هريک از پيمان ها واکاوي مي شود.