مقاله بررسي تحولات جمعيتي و سکونتي در شهر قشم تا افق ۱۴۰۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي از صفحه ۳۷ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تحولات جمعيتي و سکونتي در شهر قشم تا افق ۱۴۰۵
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحولات جمعيتي و سکونتي
مقاله پيش بيني جمعيت
مقاله پيش بيني مسکن
مقاله قشم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زياري كرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: رستم گوراني ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: بيرانوند مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين اندازه جمعيت و ويژگي هاي مهم آن، مشخصات مسکن مورد استفاده جمعيت در يک مقطع زماني معين، شناخت کمبودها و نيازها و نيز امکانات بالقوه و استعدادهاي جمعيت و استفاده از اين شناخت در تهيه و ارزيابي برنامه هاي اجتماعي و اقتصادي براي توسعه آينده امري الزامي است. اين گونه اطلاعات مرجع و ماخذ مهمي براي توزيع عادلانه منابع مالي، خدمات دولتي در سطح کشور است. آگاهي مداوم از تغييرات ساختار جمعيتي در استاني مانند هرمزگان و شهري مانند قشم که در حال تحول سريع در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است، از جمله ضروريات مسلم به شمار مي رود. اين مقاله با هدف بررسي تحولات جمعيتي سکونتي و پيش بيني جمعيت شهر قشم تا افق سال ۱۴۰۵ به عنوان يکي از شهرهاي کوچک اندام کشور تدوين يافته است. روش به کار گرفته شده در اين پژوهش توصيفي- تحليلي و کمي است. نتايج حاصله بيانگر اين است که جمعيت ۲۵ هزاري شهر قشم (۱۳۸۵) با استفاده از نرم افزار پيش بيني جمعيت (People) در سال ۱۴۰۵ به ۵۰۹۰۰ نفر، و تعداد خانوار به ۱۲۶۶۲ عدد خواهد رسيد. بر اساس روش بر آورد خام ميزان نياز شهر قشم به واحد مسکوني جديد تا سال ۱۴۰۵ تعداد ۶۸۳۷ واحد مسکوني خواهد بود که اين تعداد بايد در دوره هاي مختلف با توجه به نياز ساکنان در هر دوره ساخته شوند. بنابراين، براي دستيابي به برنامه ريزي مطلوب مسکن در شهر قشم بايد ضمن شناخت وضع موجود مسکن و تسهيلات مربوطه،  روند گذشته در شوونات اقتصادي و اجتماعي موثر بر بازار مسکن و تحولات مسکوني جامعه بررسي و تجزيه و تحليل گردد.