مقاله بررسي تحولات مديريت روستايي در ايران از مشروطيت تا زمان حاضر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در راهبرد از صفحه ۲۲۱ تا ۲۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تحولات مديريت روستايي در ايران از مشروطيت تا زمان حاضر
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت عمومي
مقاله مديريت روستايي
مقاله دهياري
مقاله شوراي اسلامي روستا
مقاله آموزش
مقاله توسعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني جاجرمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله بررسي تحولات مديريت روستايي کشور است. گسترش شهرنشيني و افزايش مشکلات آن مانند اسکان غير رسمي، بيکاري و آلودگي محيط، سکونت در محيط هاي روستايي را به عنوان يک گزينه مطلوب مطرح ساخته است. با وجود اين توسعه روستايي پايدار مستلزم وجود مديريت روستايي نهادمند و کارآمد با ويژگي هايي مانند منابع سازماني پايدار و مشارکت اجتماعي است. بررسي تحولات مديريت روستايي در ايران نشان مي دهد که پس از اصلاحات ارضي در دهه ۱۳۴۰ تا اواخر دهه ۱۳۷۰، نهادينگي و پايداري در مديريت وجود نداشت و سياست هاي مديريت روستايي بسيار متغير بود. تاسيس دهياري هاي خودکفا در روستاها و گسترش سريع آنها از ابتداي دهه ۱۳۸۰ آخرين تحول انجام شده براي ساماندهي مديريت روستايي است. با اين حال استمرار مشکلات ساختاري مانند کمبود سرمايه انساني، نظام اداري متمرکز و کمبود منابع مالي پايدار، چالش هايي هستند که در صورت بي توجهي مي توانند به عنوان موانعي براي مديريت روستايي کشور عمل کنند.