مقاله بررسي تحولات معنايي و ساخت اطلاع ساخت هاي نشانداري در فرايند ترجمه از انگليسي به فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جستارهاي زباني از صفحه ۸۵ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تحولات معنايي و ساخت اطلاع ساخت هاي نشانداري در فرايند ترجمه از انگليسي به فارسي
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشانداري
مقاله تحول معنايي
مقاله ساخت نقش برابر
مقاله ساخت هاي وارونه
مقاله پيشايندسازي
مقاله ترجمه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلفام ارسلان
جناب آقای / سرکار خانم: اميني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: كردزعفرانلوكامبوزيا عاليه
جناب آقای / سرکار خانم: آقاگل زاده فردوس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي تحولاتي مي پردازد که ممکن است در لايه هاي مختلف معنايي، و ساخت اطلاع يک ساخت نشاندار در فرايند ترجمه از انگليسي به فارسي روي دهد. منظور از ساخت نشاندار در اين پژوهش، ساخت هايي چون ساخت نقش برابر، ساخت هاي وارونه، و ساخت هايي است که در آن ها پيشايندسازي صورت گرفته است. چارچوب نظري پژوهش را دستور نقشگراي نظام مند هليدي فراهم آورده است و تحولات معنايي ساخت هاي نشاندارِ ترجمه شده با توجه به فرانقش هاي سه گانه اين دستور يعني فرانقش تجربي، فرانقش بينافردي و فرانقش متني بررسي شده است. داده هاي پ‍‍ژوهش نيز از ميان نمونه هاي بسياري گزينش شده اند که از ده متن ترجمه شده انگليسي به فارسي استخراج شده اند. اين پژوهش نشان مي دهد که در لايه هاي مختلف معنايي يک ساخت نشاندار، و ساخت اطلاع آن، در فرايند ترجمه ممکن است تحولاتي رخ دهد. برخي از اين تحولات، گريز ناپذير و بسياري از آن ها قابل اجتناب هستند. همچنين به نظر مي رسد که آرايش واژگاني آزاد زبان فارسي، امکانات فراواني براي بيان معناي ساخت هاي نشاندار در اختيار آن قرار داده است.