مقاله بررسي تحول ديد و سبک شعري سايه از رمانتيسم فردي به رمانتيسم اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۲۰۳ تا ۲۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تحول ديد و سبک شعري سايه از رمانتيسم فردي به رمانتيسم اجتماعي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک
مقاله سايه
مقاله رمانتيسم فردي
مقاله رمانتيسم اجتماعي
مقاله انديشه
مقاله زبان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: کوليوند فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سبک شعر چنانکه گفته شده، شيوه خاص انديشه و نگارش هر فرد، اثر و دوره است. درست است که وقتي پاي سبک در ميان باشد، فرد و فردانيت برجسته تر نمايان ميشود؛ اما مهمترين تقسيم بندي سبک، بويژه وقتي سخن از کليات سبک شناسي در ميان باشد، همان تقسيم بندي است که تحت عنوان سبک دوره از آن ياد کرده اند. محرک اصلي تغيير سبک در هر دوره اي وقايع سياسي – اجتماعي هستند. در ايران، انقلاب مشروطه در كنار تحولاتي كه در سطح جامعه ايران پديد آورد، در عرصه ادبيات نيز بي تاثير نبود و با طرح مضامين اجتماعي، موجب تغيير سبک ادبا شد. وقايع و تب و تابهاي سالهاي حکومت پهلوي نيز، گرايش به رمانتيسم اجتماعي و درنتيجه تغيير سبک را در اشعار و برخي آثار گسترده ترکرد. هوشنگ ابتهاج نيز يكي از شاعراني است كه حوادث سياسي – اجتماعي (بخصوص دهه ۳۰) باعث شد به اجتماع و مردم روي آورد؛ سوالي که اينجا پيش مي آيد اينست که:
– آيا سبک سايه در اين تغيير نگرش، متحول شده است؟ سير اين تحول چگونه است؟
در پاسخ بايد گفت اين تحول نگرش سايه از رمانتيسم فردي به رمانتيسم اجتماعي باعث تحول سبک انديشه و زبان او شد. اين مقاله به تفاوت سبک سايه (انديشه و زبان) در دو حوزه رمانتيسم فردي و رمانتيسم اجتماعي ميپردازد.