مقاله بررسي تحول روايت: از روايت کلاسيک تا روايت پست مدرن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در جستارهاي زباني از صفحه ۱۵۵ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تحول روايت: از روايت کلاسيک تا روايت پست مدرن
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روايت
مقاله فلسفه
مقاله کلاسيک
مقاله مدرن
مقاله پست مدرن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجودي فروزان
جناب آقای / سرکار خانم: رودي فائزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين بررسي از دوران باستان آغاز شده است و تا دوران پست مدرن ادامه دارد. در يک تقسيم بندي کلي، به بررسي روايت هاي کلاسيک، مدرن و پست مدرن از عالم پرداخته شده است. اين تقسيم بندي به اين معنا نيست که با ظهور تفکر و هنر مدرن، تفکر و هنر کلاسيک و با ظهور تفکر پست مدرن، هنر و تفکر مدرن و کلاسيک به کلي به فراموشي سپرده شده است. اين ايده امري نا معقول است و با دستاوردها و ديدگاه هاي پست مدرن در تضاد به نظر مي رسد.
هدف اصلي در پژوهش حاضر روشن سازي تحول روايت و به ويژه جايگاه سوژه از آغاز دوران باستان تا دوره پست مدرن است. در اين مقاله کوشيده ايم تحول هاي روايت را همراه با  مصداق هاي زباني و هنري آن بررسي كنيم و نشان دهيم که چگونه روايت هاي زباني و هنري، از دير باز تا کنون دستخوش تغيير شده اند.