مقاله بررسي تحول معنايي برخي مدخلهاي واژگاني زبان فارسي بر اساس چند فرهنگ فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۴۷ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تحول معنايي برخي مدخلهاي واژگاني زبان فارسي بر اساس چند فرهنگ فارسي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغييرات معنايي
مقاله معناشناسي تاريخي
مقاله زبانشناسي تاريخي
مقاله پايگاه داده ها
مقاله فرهنگ نگاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افتخارزاده افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي تحول معنايي برخي مدخلهاي واژگاني زبان فارسي (سه حرف «ب»، «ث» و «خ») بر اساس چند فرهنگ فارسي و در پاسخ به اين سوال، که «مدخلهاي واژگاني فرهنگهاي مورد بررسي در يک دوره حدودا ۴۰ ساله چه تغييرات معنايي را از سر گذرانده اند» در يک بررسي درزماني و به شيوه توصيفي – تطبيقي نگاشته شده است. تمام مدخلهاي اين حروف در سه فرهنگ فارسي معين، سخن و صدري با يکديگر مقايسه و بر اساس تغييرات معنايي به وجود آمده در شش مقوله آرماني، نه مقوله بينابيني و بر اساس سه معيار «گرايش زباني و سطح کلام»، «حوزه کاربرد» و «ريشه شناسي» دسته بندي شده است. پيکره بدست آمده با تعداد ۱۳۳۲۱ مدخل در يک پايگاه داده هاي پويا ثبت شد که بر اساس آن تعداد هفت نمودار و چهار جدول در اين مقاله ارایه شده است. بر اساس آمارها برخي نتايج به شرح زير است: ۴۰٫۲۲% از واژه هاي اين سه مدخل تمايل به حذف يا منسوخ شدن يافته است. واژهاي جديد ۸٫۷۱% از واژه ها را تشکيل داده و ۴۲٫۰۷% از واژ هاي اين سه مدخل بدون تغيير معنايي باقي مانده است.