مقاله بررسي تخلفات و شكايات مرتبط با ارايه خدمات سلامت در ايران: مرور نظام مند مطالعات انجام شده در كشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۲۳۴ تا ۲۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تخلفات و شكايات مرتبط با ارايه خدمات سلامت در ايران: مرور نظام مند مطالعات انجام شده در كشور
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخلف
مقاله تقلب
مقاله قصور
مقاله جرايم
مقاله شکايات
مقاله پزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشيديان آرش
جناب آقای / سرکار خانم: جودكي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هدف مطالعه حاضر بررسي شواهد موجود در زمينه تخلفات و شكايات مرتبط با ارايه خدمات سلامت در ايران است.
روش بررسي: مطالعه به روش مرور نظام مند انجام شد. چهار بانك اطلاعاتي داخلي و سه نشريه علمي به صورت نظام مند جستجو شدند. مقالات يافت شده مورد ارزيابي كيفي قرار گرفتند و سپس داده ها استخراج و با استفاده از روش هاي سنتز كيفي تحليل و جمع بندي شدند.
يافته ها: ۵۰ مقاله و گزارش مرتبط يافت شد. اين مطالعات به سه دسته تقسيم شدند. ۲۶ گزارش به قصور پزشكي، ۶ گزارش به جرايم پزشكي و ۱۸ گزارش به تقلب و سوءاستفاده در خدمات سلامت پرداخته اند. عمده مطالعات دسته اول به نتايج پرونده هاي شكايت پرداخته اند و معدودي به علل و زمينه ها توجه كرده اند. مقالات دسته دوم و سوم عمدتا نتيجه مطالعه تحقيقاتي نبوده و داده هاي اوليه ندارند. برآوردي از حجم، شدت و اثرات هر يك از سه دسته تخلفات پزشكي مرتبط با خدمات سلامت در دست نيست.
نتيجه گيري: مطالعات تنها به بخشي از تخلفات پرداخته اند و به ندرت به علل سيستميك و فرآيندي بروز تخلفات توجه كرده اند. مطالعاتي كه به بحث جرايم پزشكي پرداخته اند به خلاهاي قانوني اشاره اي نكرده اند. مساله تقلب و سوءاستفاده در خدمات سلامت به رغم آسيب هاي مالي احتمالي ناشي از آن كمتر از ديگر تخلفات مورد توجه بوده است.