مقاله بررسي تخمين رسوب با استفاده از مدل هاي P.S.I.A.C و E.P.M با تاثير عوامل ژئومورفولوژي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز ده نمک) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۳۴۰ تا ۳۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تخمين رسوب با استفاده از مدل هاي P.S.I.A.C و E.P.M با تاثير عوامل ژئومورفولوژي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز ده نمک)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسايش
مقاله واحد هاي هيدرولوژي
مقاله عوامل ژئومرفولوژي
مقاله PSIAC ،EPM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا که فرسايش پديده ايست که موجب هدر رفت خاک مي شود و به موجب آن ذرات خاک توسط عامل آب يا باد از بستر خود جدا شده و به مکان ديگر منتقل مي گردند. بنابراين ضرورت دارد که براي مبارزه با فرسايش به حفاظت خاک مبادرت نمود. در حال حاضر مدل هايي براي تخمين ميزان فرسايش ابداع شده اند که بايد با ساير مدل هاي موجود در مناطق مختلف مورد بررسي قرار گيرند. بنابراين در اين تحقيق به ارزيابي مدل هاي PSIAC و EPM با تاثير عوامل ژئومورفولوژي در يکي از زيرحوضه هاي حبله رود به نام ده نمک پرداخته شد. بدين صورت که در ابتدا با استفاده از اطلاعات موجود و تهيه نقشه-هاي مورد نياز در حد واحد هاي هيدرولوژي و زيرحوضه ها، عوامل موجود در مدل ها در منطقه مورد مطالعه مورد بررسي قرار گرفت. سپس با توجه به کمبود آمار و اطلاعات موجود از روش MPSIAC استفاده نشد، اما در مقابل با تهيه نقشه ژئومورفولوژي و تعيين رخساره هاي ژئومورفولوژي براي تکميل مدل PSIAC بهره گرفته شد. نتايج حاصل از تخمين ميزان رسوب با استفاده از مدل هاي يادشده حکايت از اين دارد که دو مدل PSIAC با تاثير عوامل ژئومورفولوژي و EPM داراي نتايجي تا حدودي نزديک به هم مي باشند. بنابراين با توجه به جامع و کامل بودن مدل PSIAC، مدل PSIAC با تاثير عوامل ژئومورفولوژي براي تخمين ميزان رسوبدهي توصيه مي شود.