مقاله بررسي تراكم جمعيت مينوز صنوبر (Lithocolletis populifoliella Tr. (Lep.:Gracilariidae روي كلن هاي مختلف صنوبر در استان آذربايجان غربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در كشاورزي پويا از صفحه ۸۵ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تراكم جمعيت مينوز صنوبر (Lithocolletis populifoliella Tr. (Lep.:Gracilariidae روي كلن هاي مختلف صنوبر در استان آذربايجان غربي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنوبر
مقاله آفات
مقاله Lithocolletis populifoliella

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرگران محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفرعلي زاده محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي سيدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: طلعت فرشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به بازديدهاي صحرايي از نهالستان هاي صنوبر اطراف شهرستان اروميه فعاليت مينوز صنوبر Lithocolletis populifoliella Tr. (Lep.:Gracilariidae) درچند سال اخير روي كلن هاي مختلف صنوبر بسيار قابل توجه بوده است. اين تحقيق طي سال هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ به منظور تعيين تراكم و مطالعه فعاليت مينوز روي ۱۰ كلن صنوبر متعلق به ۲ گونه Populus euramericana و P.nigra در ايستگاه تحقيقات صنوبر ساعتلوي اروميه انجام گرديد. كلن هاي مورد استفاده در مساحت ۶ هزار متر مربع در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با فواصل كاشت ۳×۳ متر، در سه تكرار (از هركلن تعداد ۷۵ اصله نهال درسه تكرار و جمعا در کل طرح ۷۵۰ اصله نهال ريشه يك ساله) كشت گرديد. از اوايل ارديبهشت تا اواخر شهريور (هر ده روز يك بار) با توجه به حذف اثرات حاشيه اي، تعداد ۱۶ اصله نهال وسطي از تعداد ۲۵ اصله نهال در هر تکرار، انتخاب و تعداد برگ هاي آلوده به مينوز در هر يک از اين نهال ها (در ۴ شاخه ۲۰ سانتي متري در ۴ جهت اصلي جغرافيايي) مورد شمارش قرارگرفت. جهت تعيين تاريخ خروج حشرات کامل مينوز نيز تعدادي از شاخه هاي آلوده با پارچه توري بسته شدند. نتايج نشان داد که بيشترين و کمترين تراكم مينوز به ترتيب روي كلن P.n. 63/135 و کلن P.e.488 ثبت گرديد. با توجه به دو نسلي بودن اين آفت، اوج پرواز اين حشره در سال هاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ اواسط تيرماه (نسل اول) و اواسط مرداد ماه (نسل دوم) و اوج پرواز آفت درسال ۱۳۸۶ براي نسل اول، اوايل تيرماه و براي نسل دوم نيز در اواخر تيرماه مشاهده گرديد.