مقاله بررسي تركيبهاي شيميايي اسانس آويشن آذربايجاني (.Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost) در رويشگاه هاي مختلف استان آذربايجان غربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۱۴ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تركيبهاي شيميايي اسانس آويشن آذربايجاني (.Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost) در رويشگاه هاي مختلف استان آذربايجان غربي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost
مقاله اسانس
مقاله تيمول
مقاله گاما – ترپينن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ناظري وحيده
جناب آقای / سرکار خانم: سفيدكن فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حسني محمداسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آويشن آذربايجاني با نام علمي Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost. متعلق به خانواده نعناعيان (Lamiaceae) مي باشد. از ميان ۲۵۰ گونه مختلف از اين جنس که در سراسر جهان پراکنش دارند، ۱۴ گونه در کشور ايران رويش طبيعي دارند که از اين تعداد، ۴ گونه اندميک ايران است. سرشاخه هاي گلدار اين گياه در اوايل خرداد ۱۳۸۷ از سه منطقه قوشچي، نازلو و بند واقع در استان آذربايجان غربي جمع آوري شده و بعد در سايه و در دماي اتاق خشک گرديدند. استخراج اسانس به روش تقطير با آب و توسط دستگاه طرح کلونجر طبق فارماکوپه بريتانيا براي مدت ۴ ساعت انجام شد. تركيبهاي شيميايي اسانس ها با استفاده از دستگاه هاي گاز کروماتوگرافي گازي (GC) و گاز کروماتوگراف متصل به طيف سنج جرمي (GC/MS) شناسايي شدند. بازده متوسط توليد اسانس توسط سرشاخه هاي گلدار در سه بار تکرار بر حسب وزن سرشاخه خشک، تقريبا ۱٫۵ درصد (قوشچي)، ۱٫۷ درصد (نازلو) و ۱٫۴ درصد (بند) تعيين شد. در مجموع در اسانس قوشچي، نازلو و بند به ترتيب ۲۰، ۱۸ و ۲۱ ترکيب شناسايي شد که از ميان اين ترکيبها، سه ترکيب تيمول (%۴۶٫۶-%۷۰٫۵)، گاما – ترپينن (%۶٫۲-%۱۶٫۷) و پارا – سيمن (%۴٫۰-%۶٫۲) در ميان سه منطقه مشترک بوده و از غلظت بالايي برخوردار بودند. با توجه به بازده اسانس بالا و غني بودن از ترکيب فنولي ارزشمند تيمول، مي توان نتيجه گرفت که نمونه اسانس نازلو در ميان سه منطقه مورد مطالعه در استان آذربايجان غربي مي تواند جهت مقاصد مختلف به ويژه کاربردهاي دارويي بکار برده شود.