مقاله بررسي ترموديناميکي حلاليت گاز سولفيد هيدروژن در محلول آبي DIPA ،MEA ،MDEA و DEA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش نفت از صفحه ۴۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ترموديناميکي حلاليت گاز سولفيد هيدروژن در محلول آبي DIPA ،MEA ،MDEA و DEA
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حلاليت
مقاله سولفيد هيدروژن
مقاله آلكانول آمين
مقاله مدل سازي ترموديناميكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحيدي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شهري صمد
جناب آقای / سرکار خانم: گوهررخي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خاكدامن حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله نژاد آيدين
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني جناب مسيح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آمين (DEA)، مونواتانول آمين (MEA) و دي ايزو پروپانول آمين (DIPA) در دماهاي ۴۰، ۵۵ و ۷۰ درجه سانتيگراد و فشارهاي جزيي H2S از ۲۰ تا حدود ۵۰۰۰ KPa، انجام شد و داده هاي حلاليت براي اين آلکانول آمين ها به دست آمد. اين داده ها با استفاده از يک اتوکلاو به حجم ۲۵۰ ميلي ليتر مجهز به فشارسنج با دقت ۰٫۷ KPa و کنترل کننده دما با دقت ۱oC و همزن مغناطيسي انجام گرفت. ترکيب فاز مايع با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگراف و آشکارساز يونش شعله اي آناليز شد. داده هاي حلاليت با استفاده از مدل کنت-ايزنبرگ توسعه يافته مقايسه شد و ثوابت تعادل مرحله پروتونه شدن هر آلکانول آمين بر حسب درجه حرارت، فشار جزيي گاز سولفيد هيدروژن و غلظت آمين به دست آمد. در تمام موارد مشخص شد که مدل کنت-ايزنبرگ توسعه يافته، قادر به پيش گويي صحيح ثابت تعادل مرحله پروتونه شدن هر آلکانول آمين مي باشد. متوسط خطاي مطلق براي چهار آمين مورد بحث MDEA، MEA، DIPA و DEA به ترتيب مقادير ۲٫۴۸،۱٫۲۷ ، ۱٫۷۵ و ۱٫۹۲ بود.