مقاله بررسي ترکيبات شيميايي اسانس بابونه (.Matricaria recutita L) در مناطق مرکزي و جنوب ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در گياهان دارويي از صفحه ۱۰۲ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ترکيبات شيميايي اسانس بابونه (.Matricaria recutita L) در مناطق مرکزي و جنوب ايران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بابونه
مقاله اسانس
مقاله ترکيبات شيميايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنواتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمند سعداله
جناب آقای / سرکار خانم: زينلي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم پورنورآبادي فرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بابونه يکي از مهم ترين و قديمي ترين گياهان دارويي در دنيا مي باشد که توسط انسان شناخته شده است. منشاي اصلي و مرکز خزانه ژني اين گياه منطقه مديترانه به ويژه ايران مي باشد.
هدف: هدف از اين مطالعه بررسي تركيبات شيميايي اسانس بابونه در مناطق مرکزي و جنوب ايران و مقايسه آنها با يكديگر مي باشد.
روش بررسي: در اين تحقيق ۹ نمونه گل بابونه از مناطق مرکزي و جنوبي ايران (تهران، اصفهان، شيراز، كرمان، گچساران، باباميدان، نورآباد فارس، بهبهان و لارستان) در بهار سال ۱۳۸۵ جمع آوري شده و توسط آناليز کمي – کيفي مواد شيميايي اسانس بابونه (GC/MS) مورد بررسي قرار گرفتند.
نتايج: نتايج نشان مي دهد که رشته کوه زاگرس جمعيت بابونه ايران را به دو دسته تقسيم مي کند: يکي بخش جنوبي ايران با ميزان بسيار بالاي آلفابيزابولول (۵۸-۵۵ درصد) و ميزان اسانس کمتر مانند باباميدان و نورآباد و ديگري بخش مرکزي کشور با ميزان آلفابيزابولول اکسايد آ بسيار بالا (۶۰-۵۰ درصد) و ميزان اسانس بيشتر مانند تهران و اصفهان.
نتيجه گيري: تنوع بابونه به منطقه اي که در آن به وجود آمده و طي مدت ها در آن تکامل يافته و تاثيرات شرايط اکوفيزيولوژيکي (عوامل زنده و غيرزنده) در مناطق رشد جمعيت هاي بابونه بستگي دارد.