مقاله بررسي ترکيب شيميايي و پروفايل اسيدهاي چرب هسته خرما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۸۵ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ترکيب شيميايي و پروفايل اسيدهاي چرب هسته خرما
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هسته خرما
مقاله تجزيه شيميايي
مقاله پروفايل اسيدهاي چرب
مقاله کبکاب
مقاله مرداسنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطاي صالحي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: حدادخداپرست محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: لامع حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي نجفي محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي سيدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هسته دو رقم خرما، شامل کبکاب و مرداسنگ براي شناسایي ترکيب شيميايي و پروفايل اسيدهاي چرب آنها مورد تجزيه قرار گرفتند. هسته ها به طور متوسط داراي ۵٫۶۵% پروتئين، ۹٫۳% چربي، ۱٫۲۵% خاکستر، ۸۳٫۸% کربوهيدرات کل، ۴۸٫۵% فيبرمحلول در شوينده اسيدي و ۶۷% فيبر محلول در شوينده خنثي بر مبناي وزن خشک بودند. آناليز مواد معدني نشان داد که پتاسيم داراي بيشترين مقدار (۳۰۰ ميلي گرم در ۱۰۰ گرم وزن خشک) است و پس از آن فسفر، منيزيم، کلسيم و سديم قرار دارد بين مواد معدني ميکرو آهن داراي بيشترين مقدار بود(۷٫۵ ميلي گرم درصد گرم وزن خشک) و پس از آن منگنز روي و مس قرار داشتند. تجزيه روغن هسته ها به روشن کروماتوگرافي گازي نشان داد که اسيد اولئيک (۴۵٫۳۶%) اسيد چرب غير اشباع غالب در روغن هسته است در حاليکه اسيد چرب اشباع غالب اسيد لوريک (۱۹٫۹۸%) بود. مير يستيک، پالمتيک، لينولئيک و استئاريک اسيد به ترتيب در مقادير ۱۱٫۱۲، ۱۰٫۱۱، ۸٫۶۶، ۳٫۹۳% مشاهده شدند. نتايج حاصل نشان مي دهد که هسته داراي مقدار قابل توجهي فيبر و احتمالا نشاسته مقاوم است که ممکن است در ارتقا سلامتي مفيد باشند و روغن هسته خرما، در تهيه محصولات آرايشي، داروئي و غذايي قابل استفاده است. شناسايي ترکيبات داراي فعاليت ضد ميکروبي، آنتي اکسيداني و محرک سلامتي در هسته خرما نيازمند تحقيق بيشتري است.