مقاله بررسي ترکيب هاي شيميايي اسانس اندام هاي مختلف گياه .Pimpinella deverroides (Boiss.) Boiss در مراحل مختلف رشد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۶۴ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ترکيب هاي شيميايي اسانس اندام هاي مختلف گياه .Pimpinella deverroides (Boiss.) Boiss در مراحل مختلف رشد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله .Pimpinella deverroides (Boiss.) Boiss
مقاله تركيب هاي شيميايي اسانس
مقاله پري گايجرن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: مشكي زاده سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: نادري حاجي باقركندي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: بهمن زادگان جهرمي عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گونه Pimpinella deveroides (Boiss.) Boiss. يکي از نه گونه انحصاري جنس Pimpinella در ايران است و پراكندگي جغرافيايي آن در منطقه ايران و توراني است. اندام هاي هوايي گياه در مراحل گلدهي و بذردهي در دو سال متوالي (۱۳۸۵ و ۱۳۸۶) از استان لرستان جمع آوري شده و از ساقه و برگ، گل آذين و بذر به صورت جداگانه به روش تقطير با آب اسانس گيري بعمل آمد. در سال ۱۳۸۵ بازده اسانس ساقه و برگ، گل آذين و بذر گونه P. deveroides به ترتيب %۰٫۶، %۲٫۵ و %۷٫۱ و در سال ۱۳۸۶ به همان ترتيب %۱٫۳، %۲٫۴ و %۷٫۵ بود. پس از تزريق اسانس به دستگاه هاي GC و GC/MS تركيب هاي اسانس شناسايي شدند. در اسانس تمام اندام هاي گونه P. deveroides تركيب اصلي پري گايجرن (pregeijerene) بين %۳۵٫۵ تا %۶۷ بود. ترکيب شاخص ديگر گايجرن (geijerene) بود كه در اسانس اندام هاي مختلف، بين %۸٫۲ تا %۱۴٫۱ متغير بود. براساس نتايج اين تحقيق گونه P. deveroides بدليل بالا بودن درصد اسانس بذر (%۷٫۵) قابل توجه است.