مقاله بررسي ترکيب هاي شيميايي و خواص ضدباکتري اسانس مريم گلي گل درشت (Salvia macrochlamys Boiss. & Kotschy) رويش يافته در استان آذربايجان غربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در گياهان دارويي از صفحه ۷۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ترکيب هاي شيميايي و خواص ضدباکتري اسانس مريم گلي گل درشت (Salvia macrochlamys Boiss. & Kotschy) رويش يافته در استان آذربايجان غربي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مريم گلي گل درشت
مقاله اسانس
مقاله GC/MS
مقاله ضد باکتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي زاده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: يوسف زادي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: اصحابي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري ريكان مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در کشور ايران تعداد ۵۸ گونه از اين جنس رويش دارد که ۱۷ گونه از اين تعداد بومي ايران مي باشد. گياهان متعلق به اين جنس داراي خواص دارويي بوده ودر طب سنتي استفاده مي شوند.
هدف: شناسايي اجزاي تشکيل دهنده اسانس گونه  مريم گلي گل درشت و بررسي فعاليت ضدباکتري آن.
روش بررسي: در اين تحقيق گونه مريم گلي گل درشت از محل رويش خود در دره مارميشو اروميه جمع آوري شد. اسانس گيري به روش تقطير با آب انجام شد و اجزاي اسانس با استفاده از دستگاه هاي GC و GC/MS آناليز و شناسايي شدند. شناسايي ترکيب هاي تشکيل دهنده اسانس، به کمک طيف جرمي، شاخص بازداري و مقايسه آن با شاخص هاي بازداري گزارش شده در منابع صورت گرفت. جهت بررسي خواص ضد باکتري از روش انتشار روي ديسک و MIC استفاده شد.
نتايج: بازدهي اسانس براي اين گونه، ۰٫۳۵ درصد وزني – وزني به دست آمد. تعداد ۳۴ ترکيب (۹۷٫۶ درصد) اسانس شناسايي شد که bCarryophyllene (32.7 درصد) و ۱,۸-Cineol (18.9 درصد) ترکيب هاي عمده بودند. اسانس اين گياه بر روي ميکروارگانيسم هاي Bacillus Subtilis،Staphylococus araeus  و Staphylococus epidermidis اثرات نسبتا قوي نشان داد.
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد که مونوترپن ها (۴۴٫۴ درصد) و سزکويي ترپن ها (۵۲٫۰ درصد) اسانس اين گونه را تشکيل مي دهند. اثرات ضد باكتري مي تواند به دليل وجود ترکيب ۱,۸-Cineol در اسانس باشد.