مقاله بررسي تشريحي ساقه گونه هاي جنس .Chenopodium L در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۶۱ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تشريحي ساقه گونه هاي جنس .Chenopodium L در ايران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گونه هاي جنس .Chenopodium L
مقاله بررسي تشريحي
مقاله ساقه
مقاله تاکسونومي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمدي سيدمحمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ملك لو مريم
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: نژادستاري طاهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس Chenopodium L. با حدود ۱۵ گونه در ايران به دليل دشواري هاي مطالعات تاکسونوميک، يکي از جنس هاي پيچيده تيره Chenopodiaceae است. لذا هدف از اين تحقيق بررسي، مقايسه ساختار تشريحي و ارزيابي آن صفات در تاکسونومي جنس مورد نظر است. به اين منظور صفات تشريحي مختلف ساقه، مانند ويژگي هاي ريختي، تنوع کرک، تعداد لايه هاي کلانشيم زير اپيدرمي، پارانشيم پوستي و تعداد دستجات آوندي با ميکروسکپ نوري مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده از نتايج بدست آمده مي توان گونه ها و زيرگونه هاي اين جنس را به کمک صفات تشريحي از يکديگر جدا نمود.