مقاله بررسي تصحيح ضريب توان در يکسوکننده ها به روش سوييچينگ با استفاده از کنترل کننده حامل غير خطي نمايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۶۳ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تصحيح ضريب توان در يکسوکننده ها به روش سوييچينگ با استفاده از کنترل کننده حامل غير خطي نمايي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضريب توان
مقاله رگولاتور بوست
مقاله كنترل كننده حامل غير خطي
مقاله رگولاتور فلاي بك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروغي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: كتيرايي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله کنترل کننده حامل غيرخطي با مولد حامل نمايي جهت تصحيح ضريب توان (PFC) طراحي و شبيه سازي شده است. اين کنترل کننده به يکسو کننده تک فاز و سه فاز همراه با رگولاتور بوست اعمال شده و به ازاي تغييرات بار اهمي، اهمي سوييچينگ و سلفي شديد مورد بررسي قرار گرفته است. سپس به ازا تغييرات وسيع فرکانس سوييچينگ مقادير ضريب توان مقايسه و مورد بحث قرار گرفته شده است. جهت ايجاد ولتاژهاي کمتر از ولتاژ ورودي از تصحيح کننده ضريب توان توسط رگولاتور باک استفاده مي شود ولي PFC نوع باک داراي ضريب توان کمتري نسبت به نوع بوست است به همين دليل از رگولاتور فلاي بک براي ايجاد ولتاژهاي کمتر از ورودي در يکسوکننده استفاده شده و به ازا بارهاي مختلف توسط شبيه سـازي کامپيوتري ضريب تـوان محاسبه شده است که نتايج قابل قبولي دارد و ضريب تواني بالاتر از ۰٫۹۵ را ايجاد مي کند.