مقاله بررسي تصفيه آب حاصل از شستشوي گاز در لاور و پمپ هاي گاز CO2 كارخانه هاي قند با استفاده از شير آهك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران از صفحه ۵۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تصفيه آب حاصل از شستشوي گاز در لاور و پمپ هاي گاز CO2 كارخانه هاي قند با استفاده از شير آهك
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصفيه فاضلاب
مقاله كارخانه قند
مقاله كوره هاي آهك مازوت سوز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهزاد روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: بهزاد خليل
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري تهراني مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: شهيدي نوقابي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مهمترين قسمت هاي ايجاد فاضلاب و آلودگي کارخانجات قند، آب شستشوي گاز CO2 در كوره هاي آهك مازوت سوز و پمپ هاي مرتبط با آن مي باشد. مقدار مصرف آب در اين بخش در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد وزن چغندر است كه از نظر مقدار، قابل توجه است. مخلوط شدن دوده با آب ايجاد كلوئيد در فاز مايع مي كند كه به سادگي قابل جداسازي نمي باشد. اين آب به دليل سياه بودن در قسمت هاي بعدي قابل استفاده نيست. در اين پژوهش به منظور تصفيه اين فاضلاب از شير آهك استفاده شد. نمونه فاضلاب از دو كارخانه قند تربت حيدريه و جوين تهيه شد. شير آهك به صورت مستقيم به اين فاضلاب اضافه شد و رابطه بين pH با مقدار شيرآهك، سرعت ته شيني دوده، حجم لجن و درصد انعقاد مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج نشان داد كه همبستگي بالايي بين ميزان شيرآهك و پارامترهاي تعيين شده وجود داشته و مي توان بر اساس معادلات به دست آمده سرعت ته نشيني دوده، حجم لجن و درصد انعقاد را برآورد نمود. همچنين مشخص شد كه درpH=11.65  مي توان دوده را كاملا از آب خارج، و آب شفاف و زلالي به دست آورد.