مقاله بررسي تصفيه پذيري شيرابه زباله شهر کرمان با استفاده از فرايند فنتون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تصفيه پذيري شيرابه زباله شهر کرمان با استفاده از فرايند فنتون
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرايند فنتون
مقاله تصفيه بي هوازي
مقاله شيرابه زباله
مقاله شهر کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكوتيان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده حقيقي فرد نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: احمديان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: لولويي مهشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در بسياري از کشورهاي جهان شيرابه زباله بدون هيچ تصفيه اي در محيط رها مي شود و به دليل ترکيب متفاوت شيرابه زباله در مکان هاي مختلف، تاکنون روش تصفيه يکنواختي براي آن ارايه نشده است. عدم كنترل و بي توجهي نسبت به تصفيه و دفع صحيح شيرابه موجب آلودگي محيط مي گردد. هدف از اين مطالعه کاربرد فرايند فنتون براي کاهش آلاينده هاي شيرابه زباله شهر کرمان بود.
روش بررسي: در اين مطالعه شيرابه زباله جمع آوري شده از خودروهاي جمع آوري زباله شهر کرمان طي دو مرحله مورد تصفيه قرار گرفت. در مرحله اول جهت تصفيه مواد آلي قابل تجزيه زيستي، بر اساس خصوصيات محل دفن پسماندهاي شهر کرمان پايلوتي ساخته شد و شيرابه خام در داخل اين پايلوت به صورت بي هوازي تصفيه شد. در مرحله بعد شيرابه مورد تصفيه در پايلوت، با استفاده از فرايند فنتون مورد تصفيه قرار گرفت و تاثير پارامترهايي pH، زمان تماس، مقدار بهينه آهن دو ظرفيتي (Fe2+) و مقدار بهينه پراکسيد هيدروژن (H2O2) بر آن نيز مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: راندمان حذف BOD5، TSS و COD در اثر تصفيه بي هوازي شيرابه در پايلوت به ترتيب برابر با ۶۲%، ۹۶% و ۸۹% بود. نسبت BOD5/COD نيز از ۰٫۶ در شيرابه خام به ۰٫۲ در شيرابه تصفيه شده، کاهش يافت. حداکثر راندمان حذف COD برابر ۷۸% در pH=3، زمان تماس ۷۵ دقيقه ۱۴۰۰ mg/L= Fe2+و H2O2=2500 حاصل شد. نسبتBOD5/COD  روند افزايشي داشت و از ۰٫۲ به ۰٫۵۱ افزايش يافت که حاکي از افزايش تصفيه پذيري زيستي شيرابه پس از انجام فرايند فنتون بود.
نتيجه‌گيري: کيفيت شيرابه از لحاظ آلودگي هاي موجود درآن به وسيله تصفيه زيستي بي هوازي و تصفيه با فرايند فنتون ميزان زيادي بهبود يافت. تصفيه زيستي به تنهايي براي کاهش آلودگي هاي شيرابه زباله کافي نبود و مقادير آلودگي هاي شيرابه پس از تصفيه زيستي و فرايند فنتون به ميزان زيادي کاهش پيدا کرد. مهم ترين مزيت فرايند فنتون کاهش مواد آلي مقاوم، ترکيبات سمي و هم چنين افزايش تجزيه پذيري زيستي شيرابه زباله است.