مقاله بررسي تطبيقي آثار اصل برائت در مرحله تحقيقات مقدماتي در اسناد بين الملل حقوق کيفري ايران و ساير نظام هاي حقوقي (عنوان عربي: مقارنة الآثار عن البراءة في التحقيقات الابتدائية بين الوثائق الدولية للحقوق الجزائية الإيرانية و الاَنظمة الحقوقية الاخري) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي) از صفحه ۱۱۵ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي آثار اصل برائت در مرحله تحقيقات مقدماتي در اسناد بين الملل حقوق کيفري ايران و ساير نظام هاي حقوقي (عنوان عربي: مقارنة الآثار عن البراءة في التحقيقات الابتدائية بين الوثائق الدولية للحقوق الجزائية الإيرانية و الاَنظمة الحقوقية الاخري)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برائت
مقاله متهم
مقاله اجبار
مقاله سکوت
مقاله معاضدت
مقاله آزادي (كليدواژه عربي:البراءة
مقاله المتهم
مقاله الإجبار
مقاله الصمت
مقاله المعاضدة
مقاله الحرّية)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل خندان سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
در اين پژوهش تلاش برآن است که آثار اصل برائت در مرحله تحقيقات مقدماتي يعني مرحله اي که بعد از کشف جرم و قبل از مرحله دادرسي جزايي قرار دارد مورد بررسي قرار گيرد. دادرسي هاي جزايي ازحيث موضوع، هدف، خاصيت و اصحاب دعوي از دادرسي ها حقوقي متفاوت بوده و همين تفاوت ها موجب اهميت و حساسيت دادرسي هاي جزايي شده است. در حقيقت، تحقيقات مقدماتي مجموعه اقدامات قضايي بسيار مهم و سرنوشت ساز بوده و يکي از مراحل حساس دادرسي هاي جزايي محسوب مي شود. در اين مرحله متهم که به موجب اصل برائت تا زماني که اتهام وي در دادگاه ثابت نشده بي گناه قلمداد مي گردد. در پرتو اصل مزبور و آثار پيوسته بر آن داراي حقوقي مي باشد که بايد مورد توجه قرار گيرد. به عبارت ديگر از آنجا که اصل بر اين است، متهم تا زمان اثبات اتهام بي گناه است به  عنوان آثار پيوسته بر اين اصل نبايد مجبور به اقرار يا شهادت عليه خود شود، از حق سکوت برخوردار بوده و نبايد مجبور به پاسخگويي گردد مي تواند از مساعدت وکيل يا مترجم حسب مورد برخوردار بوده و از معاضدت وي دراثبات بي گناهي خود بهره جويد. همچنين به عنوان ديگر اثر اصل برائت از آزادي فردي در طول تحقيقات مقدماتي بهره مند بوده و بازداشت وي به سبب مصالح اجتماعي محدود و منحصر به موارد استثنايي باشرايط خاص و ويژه مي باشد که اين آثار را باتوجه به اسناد بين اللملي– کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر، ميثاق بين اللملي حقوق مدني و سياسي، اساسنامه ديوان کيفري بين اللملي– همچنين با توجه به نظام حقوقي ايران و ساير نظام هاي حقوقي مورد بررسي قرار مي دهيم.