مقاله بررسي تطبيقي آثار صمد بهرنگي و شل سيلورستاين (عنوان عربي: دراسة مقارنة لنتاجات صمد بهرنگي وشل سيلورستاين) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مطالعات ادبيات تطبيقي (ادبيات تطبيقي) از صفحه ۱۷۵ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي آثار صمد بهرنگي و شل سيلورستاين (عنوان عربي: دراسة مقارنة لنتاجات صمد بهرنگي وشل سيلورستاين)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صمد بهرنگي
مقاله سيلورستاين
مقاله تطبيق
مقاله خورشيد
مقاله كودك و نوجوان
مقاله ادبيات جهاني
مقاله درونمايه
مقاله طنز
مقاله ادبيات كودك (كليد واژه عربي: صمد بهرنگي
مقاله سيلورستاين
مقاله المقارنة
مقاله الشمس
مقاله الأطفال واليافعين
مقاله الآداب العالمية
مقاله المضمون
مقاله الفکاهة
مقاله أدب الأطفال)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصرت زادگان نسترن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
ادبيات تطبيقي نوعي فعاليت در حوزه نقد نقد ادبي محسوب مي شود كه در آن، ادبيات در مفهوم كلي آن مقايسه و درباره تلاقي ادبيات در دو يا چند فرهنگ و زبان مختلف پژوهش مي شود. در بررسي تطبيقي آثار، مي توان به چگونگي تاثير و تاثر ديدگاه هاي فكري و نقاط وحدت انديشه بشري در زمينه هاي مختلف پي برد.
در مقاله حاضر نخست مفاهيم و تعاريف كلي ادبيات تطبيقي و مباني آن بيان شده است. سپس از ديدگاه محتوايي و ساختاري، درونمايه هاي آثار صمد بهرنگي، منتقد و نويسنده ادبيات كودك در ايران و شل سيلورستاين، شاعر و نويسنده ادبيات كودك در امريكا را بررسي كرده ايم. نقاط اشتراك و افتراق اين دو نويسنده از لحاظ فضاي زماني و مكاني، نگرش قالب، تطابق ساختاري، شخصيت پردازي و ديگر عوامل به اجمال بررسي و تحليل شده است. گرچه ممكن است اين دو نويسنده اثر مستقيم بر يكديگر نداشته باشند، از نظر توارد مي توان وجوهي مشترك در بين آنها يافت و اين امر سبب مي شود تا ما دو نويسنده را دريابيم و تلاقي افكار آن دو را در حوزه هاي خاص بررسي كنيم.
اگرچه زمان و بستر متفاوت اجتماعي، به بروز تفاوت هايي بنيادين در نگرش اين دو نويسنده منجر شده است، زمينه كودكانه نوشته هاي آنها به سمت تربيت خانوادگي و مسائل اجتماعي، سياسي و فرهنگي، قدرت تخيل و توصيف بسيار بالا، عشق، توجه به مردم، فقر، حركت و پويايي، همدلي و نگريستن به جهان از دريچه چشم كودك از ويژگي ها و درونمايه هاي مشترك بهرنگي و استاين است. توضيح اينكه استاين فرجام كار شخصيت هاي بهرنگي را به تصوير مي كشد، بنابراين شايد بتوان چنين نتيجه گرفت كه انديشه استاين رشديافته و به تكوين رسيده تفكر بهرنگي است.