مقاله بررسي تطبيقي آرا روش شناختي ماکس وبر و پيتر وينچ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه علوم اجتماعي از صفحه ۷۵ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي آرا روش شناختي ماکس وبر و پيتر وينچ
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساخت
مقاله عامليت
مقاله قواعد
مقاله عقلانيت
مقاله تفهيم
مقاله وبر و وينچ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطيفي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جامعه شناسي در دهه هاي اخير دوراني خاص را تجربه کرده است. از يک طرف تاکيد بر هدايت مفهومي و روشي و از سوي ديگر فرار از دامن خردگرايي محض که اثرات زيانبار آن در علوم مختلف به ايجاد تفکرات پساتجدد منتج گرديده است.
وبر را يکي از بنياد گذاران اصلي جامعه شناسي مي دانند، اما نوشته هايش بسيار گسترده تر از اين بوده و بسياري ازحوزه هاي تاريخي، نظريه حقوقي، اقتصاد و مطالعه تطبيقي در ميان را در بر مي گيرد. انديشه هاي وبر هنوز به طور گسترده، هر چند اغلب با تغييرات، در جامعه شناسي امروز به کار برده مي شود، (گيدنز، ۱۳۸۱:۲۴) وينچ قبل از ورود به حوزه جامعه شناسي در فلسفه و معرفت و انديشه اجتماعي فعاليت داشته است و سپس وارد عرصه جامعه شناسي مي شود، و با فرق گذاري بين علم و فلسفه معتقد است که: کار علم بررسي ماهيت علت و معلولي وقايع جزيي و کار فلسفه براي ماهيت واقعيت است.
در اين نوشتار سعي بر اينست که به نظريات و ايده هاي روش شناسي دو انديشمند معاصر ماکس و بر (M.Weber) و پيتروينچ (P.Winch) بپردازيم، که هر يک در عين آنکه جانب يکساني را در پيش گرفته اند، ولي با سرعت و با عمق کمابيش متمايزي در عالم معنا و عمل با ماهيت و وجود و يا ذهن و عين، بحث و جستجو و کنکاش کرده اند.