مقاله بررسي تطبيقي آيينهاي سوگ در شاهنامه و بازمانده هاي تاريخي – مذهبي سوگواري در ايران باستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۶۳ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي آيينهاي سوگ در شاهنامه و بازمانده هاي تاريخي – مذهبي سوگواري در ايران باستان
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاهنامه فردوسي
مقاله آيين سوگ در ادبيات
مقاله سياوش و شاهنامه
مقاله ايرج و شاهنامه
مقاله خداينامه
مقاله ايران باستان
مقاله زرتشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورخالقي چترودي مه دخت
جناب آقای / سرکار خانم: حق پرست ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه و بررسي آيينهاي سوگواري در شاهنامه و مقايسه آن با آيينهاي سوگواري، كه از ديرباز در مناطقي از ايران برگزار مي شده است، نشان مي دهد كه ميان روايات داستاني شاهنامه و واقعيتهاي تاريخي درباره آيينهاي سوگ، شباهتهايي هست. در اين مقاله بر آنيم تا با بيان اموري كه در برخي شرايط مرگ در اين دو فضا رخ مي دهد، نخست با هشت دليل تاريخي صدق حضور آنها را در ايران باستان يادآور شويم و سپس به بررسي تناقض آنها با قوانين جدي و سختگيرانه مذهبي بپردازيم و در راستاي پي جويي دلايل اين تفاوتها سه پاسخ احتمالي را مطرح سازيم: شمالي – شرقي بودن روايتهايي كه اين سوگواريها در آنها موجود است. تاثير خداينامه هاي شاهي بر وقايع مربوط به سوگ در شاهنامه و يادآوري نقش زرتشت در تعديل بسياري از آيينها و از جمله سوگواريهاي شديد در ايران باستان.