مقاله بررسي تطبيقي الگوي توسعه سياسي هانتينگتون با الگوي رشد سياسي در جامعه مهدوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مشرق موعود از صفحه ۷۹ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي الگوي توسعه سياسي هانتينگتون با الگوي رشد سياسي در جامعه مهدوي
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه سياسي
مقاله رشد سياسي
مقاله جامعه مهدوي
مقاله الگوي هانتينگتون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معيني پور مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بي ترديد، دگرگوني، توسعه و رشد در هر جامعه اي بر مبناي الگو، معيار و منبعي مطابق با مباني اعتقادي آن جامعه رخ مي هد. بعد از جنگ جهاني دوم تا به امروز، انديشمندان غربي در پي آن بودند که الگوي توسعه سياسي مطابق با مباني و نظريه هاي خود را در دنيا ترويج کنند تا راه نفوذشان در مناطق گوناگون هموار شود. با اين حال، تحقق جامعه مهدوي طبق وعده الهي، اين معادلات را بر هم خواهد زد و الگوي متمايزي از توسعه سياسي ظهور خواهد کرد.
اين نوشتار در پي تطبيق الگوي توسعه سياسي ساموئل هانتينگتون (به عنوان يکي از آخرين الگوهاي غربي) با الگوي رشد سياسي جامعه مهدوي (برگرفته از آيات و روايات) است تا ويژگي هاي هر يک را به طور مقايسه اي بيان دارد. هر يک از اين الگوها، بر پايه سه محور، شامل مباني انسان شناسي، مؤلفه هاي توسعه سياسي و روش تحقق توسعه يافتگي سياسي استوار است که تمايزهاي آنها در متن نوشتار ذکر گرديده است.