مقاله بررسي تطبيقي انديشه هاي نقدي قدامه بن جعفر، ارسطو و افلاطون (عنوان عربي: دراسة مقارنة بين آراء نقدية لقدامة بن جعفر، أرسطو و أفلاطون) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مطالعات ادبيات تطبيقي (ادبيات تطبيقي) از صفحه ۱۴۵ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي انديشه هاي نقدي قدامه بن جعفر، ارسطو و افلاطون (عنوان عربي: دراسة مقارنة بين آراء نقدية لقدامة بن جعفر، أرسطو و أفلاطون)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقد ادبي
مقاله عصر عباسي
مقاله قدامه بن جعفر
مقاله ارسطو
مقاله افلاطون (كليد واژه عربي: النقد الأدبي
مقاله العصر العباسي
مقاله قدامة بن جعفر
مقاله أرسطو
مقاله أفلاطون)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدني عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
سير نقد يونانيان، شكوفايي علمي عظيمي را ميان منتقدان عرب عصر عباسيان به سبب شيوع كارهاي ترجمه و نقل تمامي آثار عملي باقيمانده از آثار يونانيان كه محفوظ مانده بودند، به ويژه كتاب شعر و سخنوري، موجب شد. كمترين شكي وجود ندارد كه اعراب اين دو كتاب را مي شناختند و از محتويات آنها ــ كه آرا و نظريات ارسطو را درباب شعر يوناني و سخنوري يوناني دربر مي گرفت ــ آگاهي داشتند. به نظر مي رسد كه ادبيات عرب به خصوص در دوره عباسيان، تحت تاثير يونانيان، به ويژه در فلسفه و منطق، باعث ايجاد بعضي جهت گيري هاي فكري در زندگي عقلي اعراب شد، كه در شكوفايي علم كلام نزد اعراب و نيز پيدايش فلسفه اسلامي سهيم بود. بر همين اساس، به طور حتم، عرصه ادبيات عرب در محاصره تاثير فرهنگي اي قرار داشت كه در محيط هاي فكر عربي و اسلامي رواج يافته بود و آن فرهنگي بود كه تنها به آثار فكري عربي يا اسلامي اكتفا نمي كرد، بلكه تمامي آنچه اعراب از آثار يونانيان و ديگران به دست آورده بودند را دربر مي گرفت و اين گونه بود كه ادبيات عرب توانست حيات فكري جديدي را به تصوير بكشد. قدامه بن جعفر يكي از منتقدان برجسته عصر عباسي اول است كه در افكار نقادانه خود از انديشه هاي ارسطو، افلاطون و نيز نقادان ديگر عصر خويش بهره برده است. در مقاله حاضر، انديشه هاي مهمي كه باعث شد بسياري از علماي بزرگ بلاغت بعد از وي از او تبعيت كنند، بررسي مي شود.