مقاله بررسي تطبيقي انديشه هاي ولتر و آخوندزاده (بررسي چگونگي ورود آراي ولتري به مرزهاي ايران از طريق آخوندزاده) (عنوان عربي: دراسة مقارنة بين آراء فولتير و آخوند زاده (کيفية دخول آراء فولتيرية إلي الحدود الإيرانية بواسطة آخوندزاده)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مطالعات ادبيات تطبيقي (ادبيات تطبيقي) از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي انديشه هاي ولتر و آخوندزاده (بررسي چگونگي ورود آراي ولتري به مرزهاي ايران از طريق آخوندزاده) (عنوان عربي: دراسة مقارنة بين آراء فولتير و آخوند زاده (کيفية دخول آراء فولتيرية إلي الحدود الإيرانية بواسطة آخوندزاده))
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادبيات تطبيقي
مقاله ولتر
مقاله پوشكين
مقاله سوماركوف
مقاله باكي خانوف
مقاله آخوندزاده (كليد واژه عربي: الأدب المقارن
مقاله فولتير
مقاله بوشكين
مقاله سوماركوف
مقاله باكي خانوف
مقاله آخوندزاده)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گنج بخش زماني سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
آخوندزاده متاثر از ادبيات غرب، به خصوص فرانسه، با جريان نوگرايي آشنا شد و با نگارش آثاري انتقادي و ادبي، در تحول اجتماعي ايران كوشيد. او كه به زبان روسي آشنايي كامل داشت، با مطالعه آثار «پوشكين»، «بلينسكي»، «گوگول» و…، با انديشه هاي ولتر به صورت غيرمستقيم آشنا شد، و در خلق نمايشنامه هايي كميك از «مولير» تاثير پذيرفت و توانست با خلق نمايشنامه هايش، تحولي در ادبيات فارسي و نقد تاريخي و ادبي به وجود آورد. اين تحول، سرآغازي براي نويسندگان نوگراي ايراني شد، تا با تغيير در نگره هاي خود، ادبيات را در مسير تازه و پويايي هدايت كنند كه فرد را روي زمين در كنار ساير عوامل طبيعي مورد بررسي قرار دهد، نه به عنوان موجودي انتزاعي در عالم علوي و كسي كه دست يافتن به آن تنها ازطريق صيرورت در خلق خيال صورت مي گرفت. خيال در منظر جديد خود، در محتواي انسان اجتماعي با نگره هاي جديد خلاصه مي شد و اين مهم را آخوندزاده با تحليل آرا و عقايد متفكران اروپايي به ويژه ولتر انجام داد. مقاله حاضر، تحليلي از ورود نگره هاي ولتري از طريق مسير روسيه به قفقاز و اثرپذيري آخوندزاده از آن انديشه ها است كه از درون شناسي آثار اين دو نويسنده، به ويژه داستان «كانديد» ولتر و «تمثيلات» آخوندزاده شكل گرفته است.