مقاله بررسي تطبيقي برخي از مسايل مرتبط با ايمان از ديدگاه مولانا و کي يرکگور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فلسفه دين از صفحه ۵۹ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي برخي از مسايل مرتبط با ايمان از ديدگاه مولانا و کي يرکگور
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تقدير
مقاله تفرد
مقاله ايمان
مقاله جهش
مقاله اخلاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: جباره ناصرو منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي آثار مولانا و کي يرکگور نشان مي دهد که هر دو انديشمند تقريبا در اصولي مانند ايمان و اخلاق، ايمان و جهش، هم چنين رابطه ايمان با شيطان و ايمان با تقدير به يک نقطه مي رسند. هر دو تکليف را بيان خواست خداوند و شيطان را مانع ايمان مي دانند و به بحث جهش در ايمان ارزش زيادي مي دهند. اما در بحث ايمان و عقل هر کدام به راه خود مي روند. مولانا قلمرو ايمان را شامل متعلقات خردپذير و خردگريز مي داند، اما کي يرکگور اين مباحث را افزون بر خردگريز بودن خردستيز هم مي داند؛ هر دو متعلق ايمان را عالم غيب و کارکرد ايمان به غيب را در همين دنيا مي دانند و هر دو تفرد را مورد بررسي قرار مي دهند.
در اين جستار کوشش شده است که با رويکردي تطبيقي و با استناد به آثار اين دو متفکر، تشابهات و مشترکات فکري و اعتقادي آنها درباره ايمان واکاوي شود.