مقاله بررسي تطبيقي برخي شاخص ها در سکونتگاه هاي غيررسمي اطراف کلان شهر تهران (مطالعه موردي: حصار امير و شهرک انقلاب) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۷ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي برخي شاخص ها در سکونتگاه هاي غيررسمي اطراف کلان شهر تهران (مطالعه موردي: حصار امير و شهرک انقلاب)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکونتگاه هاي غيررسمي
مقاله شاخص هاي اجتماعي
مقاله اقتصادي و فرهنگي
مقاله کلان شهر تهران
مقاله شهرک انقلاب
مقاله حصار امير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي نژاد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حسين اوغلي جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه هاي اخير،رشد و گسترش سکونتگاه هاي غيررسمي در اطراف شهرهاي بزرگ به ويژه در کشورهاي در حال توسعه با ماهيتي خودرو و خود جوش، مشکلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عديده اي را به همراه داشته که در نهايت باعث بروز ناپايداري الگوي توسعه شهري در کشورهاي مذکور شده است. هدف اين مقاله، بررسي و ارزيابي تطبيقي شاخص هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در شهرک انقلاب و حصار امير (به عنوان سکونتگاه هاي غيررسمي) با منطقه ۱۹ شهر تهران مي باشد. در اين راستا به منظور ارزيابي وضعيت شاخص ها در دو سکونتگاه مذکور، در مقايسه با شهر تهران از روش آماري تحليل واريانس استفاده شد. نتايج تحقيق نشان مي دهد که شهرک انقلاب و حصار امير از لحاظ شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، نسبت به شهر تهران در سطح پايين تري قرار دارد. همچنين نتيجه بررسي تحولات فرهنگي و اقتصادي با استفاده از آزمون خي دو نشان مي دهد که سکونتگاه هاي مذکور در حال گذار از فرهنگ سنتي خود به فرهنگ شهري مي باشند و به نوعي شيوه زندگي شهري پيدا کرده اند.