مقاله بررسي تطبيقي بلاغت در ادب عربي و فارسي (عنوان عربي: دراسة مقارنة للبلاغة في الأدبين العربي، والفارسي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات ادبيات تطبيقي (ادبيات تطبيقي) از صفحه ۴۵ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي بلاغت در ادب عربي و فارسي (عنوان عربي: دراسة مقارنة للبلاغة في الأدبين العربي، والفارسي)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلاغت
مقاله بررسي تطبيقي بلاغت
مقاله بلاغت در عربي
مقاله بلاغت در فارسي
مقاله دانشمندان بلاغت
مقاله آثار بلاغي (کليد واژه عربي: البلاغة
مقاله الدراسة المقارنة للبلاغة
مقاله البلاغيون
مقاله النتاجات البلاغية)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسفنديارپور هوشمند

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
در مقاله حاضر علم بلاغت از آغاز تا امروز در ادب عربي و فارسي به صورت تطبيقي، بررسي و سير آن با توجه به خصوصيات زماني و شيوه نگرش و توجه دانشمندان به مسايل بلاغي به طور مستقل مطرح شده است. همچنين، آثار و نظرهاي دانشمنداني كه صاحب تفكر و انديشه هاي والا در علم بلاغت بوده اند، بيان و در پايان نتيجه گرفته شده است كه بلاغيون فارسي زبان در طرح صناعات عربي بيشتر تحت تاثير بلاغيون عربي زبان بوده اند.