مقاله بررسي تطبيقي تصاوير شاهنامه بايسنغري با ادبيات حماسي شاهنامه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در نقش مايه از صفحه ۶۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي تصاوير شاهنامه بايسنغري با ادبيات حماسي شاهنامه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادبيات حماسي
مقاله شاهنامه فردوسي
مقاله نگارگري ايراني
مقاله شاهنامه بايسنغري
مقاله مکتب هرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همتي وينه مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ادبيات حماسي و نگارگري ايران از هنرهاي قديم و پوياي ايران زمين بوده اند که از ديرباز به ياري هم شتافته اند. ادبيات حماسي ايران با ظهور نابغه اي به نام فردوسي به نهايت خود رسيده و نمونه کامل حماسه را به تصوير کشيد. شاهنامه فردوسي سرشار از صحنه هاي اسطوره اي، تخيلي، رزمي و در عين حال غنايي و تغزلي است و همچنين بازگوکننده ديدگاه هنرمند ايراني به دنيا و نگاه فرازميني او به هستي است که تمام اين مفاهيم در اسطوره ها و پهلوانان حماسه آفرين شاهنامه ديده مي شوند. نگارگر ايراني نيز با ديدگاه هماهنگ با تفکراتي که ذکر شد، حرکت کرد و در مکاتبي چون شيراز، تبريز و هرات متبلور شد. نگارگر ايراني جهان را از ديدگاه واقع گرايانه صرف نمي بيند چرا که با آن ديد ديگر تصوير کردن اسطوره ها و پهلوانان و اساطير غير ممکن مي شود و در حد يک انسان عادي تنزل پيدا مي کنند. فضا و زمان و مکان و نگارگري ايراني از ديد معمول نيست و اينها همه همراه و هماهنگ با ادبيات حماسي است و اين مفاهيم در هر دو هنر ديده مي شوند. تصاوير شاهنامه بايسنغري از بهترين و کاملترين نگاره هاي مکتب هرات است که در اين رساله با ادبيات حماسي شاهنامه قياس شده اند و نگرشي است بر اين گونه کارها و بر اينکه چگونه مي توان از قابليت هاي ادبيات ايراني و به ويژه ادبيات حماسي استفاده کرد و هنرمندان بزرگ و انديشمندان در گذشته چگونه اين مهم را انجام داده اند.