مقاله بررسي تطبيقي حکايت هاي تاريخي «بوبکر حصيري» و «افشين و بودلف» از منظر ساخت و صورت در تاريخ بيهقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا) از صفحه ۶۵ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي حکايت هاي تاريخي «بوبکر حصيري» و «افشين و بودلف» از منظر ساخت و صورت در تاريخ بيهقي
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ بيهقي
مقاله ساختار
مقاله ماجراي بوبکرحصيري
مقاله ماجراي افشين و بودلف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسام پور سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: علوي راضيه سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاريخ بيهقي يکي از آثار ماندگار و جاودانه تاريخ و ادبيات فارسي است. بررسي اين اثر با رويکردهاي گوناگون و از جنبه هاي مختلف مي تواند نتايج ارزشمندي را در پي داشته باشد؛ يکي از اين جنبه ها، بررسي تطبيقي ماجراهاي اين اثر است. در اين مقاله کوشيده شده، ساختار ماجرا هاي «بوبکر حصيري» و «افشين و بودلف»، با يکديگر مقايسه شود. از اين رو، در آغاز خلاصه اي کوتاه از هر دو ماجرا آمده است و پس از آن، جنبه هاي داستاني به کار رفته در اين دو ماجرا بررسي و واکاوي شده است. يافته هاي پژوهش نشان داد، دو ماجراي ياد شده، ساختار منسجم و مستحکمي دارند و هر چند ساختار کلي دو ماجرا و شخصيت ها و کنش هاي آن ها از ديدگاه ساختاري شباهت فراواني با يکديگر دارند؛ اما در شيوه هاي روايت، معرفي شخصيت ها، توصيف و صحنه تفاوت هاي آشکاري ميان اين دو ماجرا ديده مي شود و چنين مي نمايد، در ماجراي بوبکر حصيري که حوادث آن در روزگار بيهقي روي داده، بهره گيري نويسنده از زبان ارجاعي، اين ماجرا را تاريخي تر ساخته و در ماجراي «افشين و بودلف» که پيش از روزگار بيهقي اتفاق افتاده و دست نويسنده براي برخي دگرگوني ها در شيوه روايت آن بازتر بوده، بهره گيري از زبان عاطفي داستان را روايي تر و نمايشي تر ساخته است.