مقاله بررسي تطبيقي روش شناسي مارکس و دورکيم در فرايند شناخت ۷۴۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه علوم اجتماعي از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي روش شناسي مارکس و دورکيم در فرايند شناخت ۷۴۶
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش شناسي
مقاله دورکيم
مقاله ديالکتيک
مقاله کارکردگرايي
مقاله مارکس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالارزاده اميري نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش شناسي(Methodology)  يکي از وجوه فلسفه شناخت و رکن مهمي از جهان بيني است. اهميت روش شناسي در شناخت فلسفي (و به طور کلي در هر نوع شناخت) تا به آن حد است که مي توان روش شناسي را به مثابه امضاي فيلسوف و جامعه شناس در پاي اثر خويش تلقي کرد. اين مقاله به مقايسه روش شناسي دو جامعه شناس کلاسيک يعني مارکس و دورکيم اختصاص يافته است. بنظر مي رسد که روش شناسي اين دو انديشمند در زمينه مسائل اجتماعي داراي شباهت هاي اساسي است. بنابر اين هدف مقاله بررسي بنيان هاي مشترک روش شناختي اين دو انديشمند است. مستندات نشان مي دهد؛ هم مارکس و هم دورکيم براي شناخت پديده موردنظر (مارکس در مورد جامعه سرمايه داري و دورکيم به ويژه در زمينه دين) از تحليل ساده ترين نمود پديده آغاز کرده اند تا بتوانند وضعيت پيچيده را بر پايه آن توضيح دهند.