مقاله بررسي تطبيقي رويکردها و چارچوب هاي سنجش نوآوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در رشد فناوري از صفحه ۲۸ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي رويکردها و چارچوب هاي سنجش نوآوري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوآوري
مقاله سنجش تحقيق و توسعه
مقاله سنجش نوآوري
مقاله نظام ملي نوآوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمي درونكلايي سيدنورالدين
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده ولوكلايي حسين رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ادبيات موجود در سنجش نوآوري را از دو طريق ميتوان بررسي کرد: ۱) سنجش نوآوري در سطح شرکت ۲) سنجش نوآوري در سطح ملي. سنجش نوآوري در سطح شرکت جهت تصميم گيري در مورد مقدار تخصيص منابع به فعاليت هاي نوآوري و براي انتخاب حوزه هايي که نوآوري نويد بخش بازده اقتصادي بالايي است، و همچنين مديريت راهبردهاي نوآوري درون بنگاهي، مورد نياز ميباشد. در سطح ملي نيز سياست گذاران براي شناخت وضعيت موجود، روند تحولات آينده، دريافت بازخورد از تاثيرات مثبت و منفي سياست هاي موجود و تدوين سياست هاي مناسب به اطلاعات حاصله از سنجش نوآوري نيازمند هستند.
در مقاله حاضر سعي شده است تا مستند به مرور ادبيات موضوعي مربوط به عنوان تحقيق، با استفاده از بررسي تطبيقي برخي تحقيقات انجام شده در مورد سنجش نوآوري، به شباهت ها و تفاوت هاي آنها اشاره شود. در بخش شباهت ها به دو مورد فرايند نوآوري، سنجش تغييرات فناورانه و در بخش تفاوت ها نيز به دو مورد: سطح تحليل و ارايه شاخص ها براي سنجش هر سه حوزه فرايند سيستمي نوآوري اشاره شده است.