مقاله بررسي تطبيقي سرمايه اجتماعي در روستاهاي ادغام شده در شهر و روستاهاي مستقل: موردشناسي روستاي ادغام شده تربقان و روستاي مستقل رزق آباد كاشمر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در روستا و توسعه از صفحه ۴۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي سرمايه اجتماعي در روستاهاي ادغام شده در شهر و روستاهاي مستقل: موردشناسي روستاي ادغام شده تربقان و روستاي مستقل رزق آباد كاشمر
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله بررسي تطبيقي
مقاله روستاهاي ادغام شده
مقاله رزق آباد (روستا)
مقاله تربقان (روستا)
مقاله کاشمر (شهرستان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: بريماني فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري ثاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان پور صغري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 اين پژوهش به سنجش و تطبيق ميزان سرمايه اجتماعي در روستاي تربقان به عنوان روستاي در حال ادغام و روستاي رزق،آباد به عنوان روستاي مستقل پرداخته است. روش تحقيق، تحليلي، توصيفي و بر استفاده از طيف پنج گزينه اي ليكرت استوار بوده است. نتايج تحليل يافته ها نشان مي دهد که سرمايه اجتماعي در روستاهاي پيراموني در حال ادغام در شهر نسبت به روستاهاي مستقل در سطح پايين تري قرار دارد. نتيجه کلي آن است که ادغام اين روستاها در شهر، به تهي شدن آنها از سرمايه اجتماعي و درون کوچي افراد غير بومي كه اغلب مستعد انجام فعاليت هاي غير قانوني نيز هستند، منجر خواهد شد كه براي اين روستاها جز تبديل شدن به نواحي حاشيه نشين شهري و در نتيجه شيوع ناهنجاري هاي اجتماعي، و به دور ماندن از فرايند توسعه، دستاورد ديگري نخواهد داشت.