مقاله بررسي تطبيقي سيماي دنيا در شعر ناصر خسرو و ابوالعلا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در ادبيات تطبيقي (ادب و زبان نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۲۰۷ تا ۲۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي سيماي دنيا در شعر ناصر خسرو و ابوالعلا
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابوالعلا
مقاله ناصر خسرو
مقاله دنيا
مقاله زهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرقادري سيدفضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي تطبيقي جهت گيري ها و ديدگاه هاي ناصر خسرو قبادياني و ابوالعلاي معري نسبت به دنيا، در حيطه ادبيات تطبيقي است. هر دو شاعر در يك دوره مي زيسته و از دو زبان و دو فرهنگ متفاوت بوده و به احتمال قوي بين آنها تاثير و تاثر بوده است. در اين مقاله پس از اشاره گذرا به زندگي اين دو شاعر، تشابهات و عوامل شكل دهي افكارشان ذكر مي شود. سپس به بررسي سيماي دنيا از نظر دو شاعر پرداخته شده و اين که مضامين مشترک در ديوان دو شاعر تحت تاثير چه عواملي بوده است. در ادامه به بيان نوع جهت گيري و واکنش اين دو شاعر در مواجهه با دنيا و مظاهر آن پرداخته مي شود. ذيل هر عنوان اشعاري مناسب از دو شاعر ذکر، تحليل، مقايسه و نتيجه گيري شده است.