مقاله بررسي تطبيقي سيماي زن در آثار خاقاني و نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۸۹ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي سيماي زن در آثار خاقاني و نظامي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقد زن گرا
مقاله شعر نظامي
مقاله شعر خاقاني
مقاله شعر فارسي کلاسيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي و مقايسه سيماي زن در اشعار دو شاعر قرن ششم ايران، خاقاني (متوفي ۵۹۵) و نظامي (متوفي ۵۹۹) از ديدگاه نقد اصالت زن مي پردازد. منتقددر مکتب اصالت زن به بررسي آثاري مي پردازد که تحت تاثير فرهنگ مردسالار ،که تقريبا بر تمام جوامع حاکم است، قرار گرفته اند و نويسندگان آنها (که البته غالبا مردان هستند)، آگاهانه يا ناآگاهانه بر تبعيض ها و نابرابري هاي ميان زن و مرد پاي فشرده و آن را تبليغ کرده اند.
 هدف نگارنده دراين مقاله اين است که با تکيه بر اين نوع نقد نشان دهد که بسياري اوقات تنها تاثير اوضاع اجتماعي نيست که موجب نگاه مردسالار در نويسنده يا شاعر مي شود، بلکه خصلت هاي فردي و خانوادگي و باورهاي سنتي بسيار موثر است. عرصه اين پژوهش، داستان هاي خسرو و شيرين و ليلي و مجنون، هفت پيکر و اسکندرنامه نظامي و تمامي قصايد و غزليات خاقاني است.
اين دو شاعر در يک روزگار مي زيستند و با يكديگر رفاقت داشتند. نظامي انساني روشنفكر و معتقد به اصالت زنان و مومن به وجود زناني شايسته و كاردان است.او درآثار داستاني خود، شخصيتهاي زني مي آفريند كه در طول ادب فارسي كمتر داستان سرايي قادر به آفريدن آن شده است. در مجموعه ابيات او هيچ گاه زنان مايه سرشکستگي و گناه نبوده اند. در ميان ابيات او توهين و اهانتي به مقام و منزلت زن ديده نمي شود و زنان از شأن و جايگاهي برابر و گاهي بالاتر از مردان برخوردارند. اما زن در شعر خاقاني منزلتي ندارد. او سخت وابسته باورهاي سنتي است. او مطابق تصويرپردازي كهن شعر پارسي، دنيا را به زني دلفريب و رعنا تشبيه مي كند. او چون ديگر شاعران، كه عقل را مذكر و نفس را مونث مي دانستند، نفس را به زن تشبيه مي كند. وي طبايع چهارگانه را هم به زن تشبيه مي كند. دراين ابيات آباء علوي مردان علوي ناميده مي شوند ولي امهات سفلي را خصمان سفلي مي نامد.