مقاله بررسي تطبيقي شخصيت شناسي امام مهدي در ديدگاه فريقين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مشرق موعود از صفحه ۵ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي شخصيت شناسي امام مهدي در ديدگاه فريقين
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امام مهدي
مقاله اهل بيت
مقاله حديث ثقلين
مقاله سيطره دين حق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجارزادگان فتح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي شناخت شخصيت امام مهدي به مقتضاي شيوه تطبيقي، مي توان بر نقاط مشترك شيعه و اهل تسنن تكيه كرد و در پي آن، با تحليل اوصاف امام در مدارك فريقين و نيز تبيين رسالت امام، از برخي ابعاد وجودي ايشان آگاه شد. از جمله نقاط مشترك فريقين در اين باره اين آموزه هاست: امام مهدي از «اهل بيت» رسول خداست و رسالت ايشان «احياگري» دين حق است.
اين مقاله با تحليل و تبيين اين دو آموزه، كوشيده است شخصيت امام را بازشناساند و بر عنوان موعود موجود تاكيد ورزد.