مقاله بررسي تطبيقي عنصر «طرح» در داستان هاي کهن و داستان هاي امروزي ايران و جهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات ادبيات تطبيقي (ادبيات تطبيقي) از صفحه ۷۳ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي عنصر «طرح» در داستان هاي کهن و داستان هاي امروزي ايران و جهان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح
مقاله داستان
مقاله رمان
مقاله تطبيق
مقاله پيشگويي
مقاله ايلياد
مقاله اديسه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريف زاده منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بزرگ ترين فرق بين داستان هاي کهن و داستان هاي امروزي، عنصر «طرح» است (که يکي از مهم ترين عناصر داستان به شمار مي رود): داستان هاي کهن ممکن است از مجموع تصادف ها ساخته شود و يا از حوادثي که از علل و معلول هاي سطحي سرچشمه گرفته باشد، در حالي که داستان هاي امروزي از حوادثي ناشي مي شوند که به جدال مي انجامند، جدال هايي که بر اساس علل و معلول موجه به نظر مي آيند. در اين مقاله کوشش شده است عنصر «طرح» در داستان هاي کهن ايراني (شاهنامه و خسرو و شيرين) و داستان هاي کهن اروپايي (ايلياد و اديسه) با داستان هاي معاصر (رمان) ايراني (تنگسير و سووشون) و داستان هاي معاصر (رمان) اروپايي (مادام بواري و جنگ و صلح) مقايسه شود تا وجوه تشابه و افتراق آنها مشخص شود.