مقاله بررسي تطبيقي عوامل موثر بر گسترش شهرهاي بزرگ و مياني (۱۰ شهر ايران-دوره معاصر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در هويت شهر از صفحه ۶۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي عوامل موثر بر گسترش شهرهاي بزرگ و مياني (۱۰ شهر ايران-دوره معاصر)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گسترش
مقاله عوامل تاثير گذار
مقاله شهرهاي بزرگ و مياني
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوودپور زهره
جناب آقای / سرکار خانم: اردلان داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدايت گسترش شهرها به صورتي برنامه ريزي شده كه بتواند خواسته هاي ساكنان را برطرف نمايد، همواره يكي از هدف هاي برنامه ريزان شهري بوده است. با توجه به فراز و فرودهايي که در زمينه برنامه ريزي شهرها طي قرن گذشته ديده شده است، بررسي آنچه بر رشد شهرها و نحوه جهت گيري آنها اثر گذار بوده، مي تواند راهنماي خوبي در شناسايي عوامل تاثير گذار و ميزان اثر بخشي آنها در آينده باشد. لذا پژوهش حاضر با رويکردي مقايسه اي به بررسي گسترش ۱۰ شهر مياني و بزرگ ايران طي چند دهه گذشته پرداخته است تا از اين بازنگري بتوان نوع جهت گيري و عواملي که سبب گسترش اين شهرها بوده اند را دريافت نموده و در نهايت عوامل مشترک آنها و همچنين عوامل خاص هر شهر را شناسايي نمايد. در اين پژوهش سعي شده با تكيه بر منابع معتبر و مرتبط با موضوع و با استفاده از مطالعات كتابخانه اي، موضوع گسترش شهرها مورد بررسي قرار گيرد.