مقاله بررسي تطبيقي فرمت مارک ايران در نرم افزار «رسا» با فرمت يوني مارک براي پيايندها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۴۵ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي فرمت مارک ايران در نرم افزار «رسا» با فرمت يوني مارک براي پيايندها
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مارک ايران
مقاله يوني مارک
مقاله پيايندها
مقاله نرم افزار رسا
مقاله کتابخانه ملي
مقاله ابرداده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي زاده شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: كوكبي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: فرج پهلو عبدالحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش، بررسي تطبيقي فرمت مارک ايران با دستنامه يوني مارک براي پيايندها و ارايه راه حل هاي پيشنهادي براي رفع نواقص موجود در کاربرگه سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران (نرم افزار رسا) است.
روش: پژوهش حاضر به روش کتابخانه اي انجام شده است. جامعه پژوهش عبارت از فيلدها، نشانگرها و فيلدهاي فرعي يوني مارک و مارک ايران است که تقسيم بندي و انواع آن ها، از دستنامه يوني مارک استخراج شد. ۱۴ فيلد ويژه پيايندها نيز از متن دستنامه ۲۰۰۰ يوني مارک و روزآمدهاي ۴ و ۵ دستنامه فوق استخراج و ترجمه شد. سپس فرمت پيشنهادي، با توجه به فيلدهاي اختصاصي شناسايي شده به وسيله پژوهشگر و فيلدهاي الزامي يوني مارک براي تمام منابع کتابخانه اي و فيلدهاي عمومي، و در مطابقت با کاربرگه رسا (به منظور حصول اطمينان از اِعمال فيلدهاي مورد نظر در کاربرگه سازمان) تهيه شد. اين کاربرگه داراي ۱۰۲ فيلد بود.
يافته ها: يافته ها نشان داد که پنج فيلد (۴۰۰ (فروست)، ۴۱۱ (فروست هاي فرعي)، ۲۲۵ (فروست)، ۰۱۴ (شناسگر مقاله)، ۰۷۳ (شماره بين المللي مقاله)) موجود در دستنامه يوني مارک در کاربرگه پيايندهاي سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد و مي بايست به آن افزوده شود. همچنين يافته ها نشان داد که فيلدهاي متعددي دچار تغييرات در عنوان، تعريف، چگونگي کاربرد و فيلدهاي فرعي شده اند و فيلدهاي متعدد ديگري به اشتباه ترجمه شده اند و مي بايست اصلاح شوند. در نهايت کاربرگه اي پيشنهاد شده که از ۱۰۲ فيلد آن، ۱۴ فيلد، فيلدهاي ويژه پيايندها، پنج فيلد، فيلدهاي الزامي مارک، و ۸۳ فيلد باقيمانده را فيلدهاي عمومي تشکيل مي دهند.
اصالت/ ارزش: مجلات از مهم ترين منابع اطلاعاتي مورد نياز محققان و مراجعان کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني است و کتابداران براي انتخاب، تهيه و آماده سازي آن ها و ارايه خدمات مناسب به وسيله آن ها تلاش زيادي مي نمايند. ارزش اطلاعاتي مجلات به اين دليل است که معمولا آخرين اخبار و نتايج پژوهش هاي علمي در اين منابع منعکس مي شوند. بنابراين ضروري است تا با سازماندهي درست و هماهنگ اين منابع به اشاعه و دسترس پذيري آن ها همچون متون تکنگاشت چاپي توجه شود.