مقاله بررسي تطبيقي مضامين عاشقانه داستان ورقه و گلشاه عيوقي با اصل روايت عربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جستارهاي زباني از صفحه ۴۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي مضامين عاشقانه داستان ورقه و گلشاه عيوقي با اصل روايت عربي
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مضامين عاشقانه
مقاله ورقه و گلشاه
مقاله عروه و عفرا
مقاله عشق عذري
مقاله ادبيات تطبيقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامحسين زاده غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: صالح عبيد يحيي عبيد
جناب آقای / سرکار خانم: روشنفكر كبري
جناب آقای / سرکار خانم: رادفر ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منظومه عاشقانه ورقه و گلشاه از نخستين منظومه هاي داستاني فارسي در قرن چهارم و اوايل قرن پنجم است كه موضوع آن داستان، دلدادگي عاشق و معشوق، با زباني ساده است. مضامين گيرا و جذاب عاشقانه اين داستان، حاكي از قوت جنبه عاطفي آن است. هرچند عيوقي اصل اين داستان را از اخبار و كتب عربي گرفته و به نظم درآورده است، اما با افزودن جنبه هاي حماسي و مضامين و تصاوير جديد، آن را از اصل متمايز كرده است. موضوع اين مقاله استخراج و بررسي تطبيقي مضامين عاشقانه اين داستان و اصل روايت عربي (عروه و عفرا)، بر مبناي مهم ترين ويژگي هاي عشق عذري (عفيف) است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که حضور انديشه و تفكر خردگرا – كه ريشه در فرهنگ و تمدن ديرينه ايران دارد – در انتخاب شخصيت ها و جايگاه آنان و همچنين شيوه پردازش ماجراها بر تمايز متن فارسي نسبت به عربي تأثير آشكار گذاشته است. به عنوان نمونه، در روايت فارسي، عشق دو عاشق از مكتب آغاز مي شود كه نشانگر فرهنگ و تمدن است، درحالي که در اصل روايت عربي، اين عنصر وجود ندارد؛ به بيان ديگر، «آشنايي در مكتب» را راوي ايراني افزوده است. بر همين اساس، ساير مضامين اين دو روايت، بررسي شده و ضمن ترسيم جدول تطبيقي مضامين عاشقانه، به مقايسه و تحليل نقش مايه هاي هر دو روايت، در حوزه شخصيت، زمان، مكان و پيرنگ پرداخته شده است.