مقاله بررسي تطبيقي نوسانات اقتصادي در كشورهاي صادر كننده نفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي نوسانات اقتصادي در كشورهاي صادر كننده نفت
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كشورهاي صادر كننده نفت
مقاله رشد اقتصادي،‌ الگوهاي خود توضيح برداري ساختاري
مقاله توابع عكس العمل آني
مقاله تجزيه واريانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآرا محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حائري مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، به بررسي اثرات پوياي تكانه هاي نفتي بر روي متغيرهاي اقتصادي با استفاده از مدل خود توضيح برداري ساختاري (SVAR)، پرداخته شده است. به منظور شناسايي تكانه هاي ساختاري از روش محدوديت هاي بلندمدت بلانچارد – كواه، استفاده و نتايج حاصل از برآورد مدلي براي اين با سه كشور صادر كننده نفت (اندونزي، امارات متحده عربي و عربستان سعودي) كه شرايط اقتصادي مشابهي دارند، مقايسه شده است. نتايج حاصل شده نشان دهنده آن است كه بيش ترين ميزان آسيب پذيري نسبت به نوسان درآمدهاي نفتي به ترتيب در عربستان سعودي، ايران، امارات متحده عربي و اندونزي، مشاهده مي شود.