مقاله بررسي تظاهر پروتئين سايکلين D1 در کارسينوم سلول سنگ فرشي سر و گردن با استفاده از تکنيک ايمنوهيستوشيمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۱۳۴ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تظاهر پروتئين سايکلين D1 در کارسينوم سلول سنگ فرشي سر و گردن با استفاده از تکنيک ايمنوهيستوشيمي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان سلول سنگ فرشي
مقاله سيکلين D1
مقاله سر و گردن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ادهمي شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: نبي پور فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بقايي فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: كاكويي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرطان هاي سر و گردن پنجمين سرطان شايع در جهان هستند. با وجود پيشرفت هاي علمي زيادي که در زمينه تشخيص و درمان اين بيماري به عمل آمده است، هنوز پيشرفت قابل توجهي در افزايش شانس حيات بيماران پيش نيامده است و توانايي هاي ما در پيش بيني نمونه هاي پيشرفته سر و گردن ضعيف است. هدف از اين مطالعه بررسي تظاهر پروتئين سايکلينD1  در سرطان سلول سنگفرشي سر و گردن بود.
روش: از رنگ آميزي ايمونوهيستوشيمي به روش استاندارد Biotin Streptavidine Peroxidase در اين مطالعه استفاده شد تا رنگ پذيري پروتئين cyclin D1روي بلوک هاي پارافيني ۴۲ بيمار مبتلا به سرطان سلول سنگ فرشي و ۲۵ مورد نمونه مخاط طبيعي مورد بررسي قرارگيرد.
يافته ها: در مجموع ۴۲ نمونه مربوط به سرطان سر و گردن با ۲۵ نمونه اپيتليوم مخاط طبيعي حفره دهان مورد مقايسه قرار گرفتند. تظاهر مثبت پروتئين سايکلين D1 در۶۶٫۳  درصد نمونه ها مشاهده شد. همچنين ايمونوراکتيويتي مثبت به ميزان بالاتري در تومورهاي مرحله ۲ مشاهده شد. همچنين ارتباط مثبتي بين افزايش تظاهر سايکلينD1  در تومورهاي با فنوتيپ مهاجم تر سر و گردن مشاهده شد. البته تفاوت معني داري در رنگ پذيري بر اساس گريد هيستوپاتولوژيک(P=0.0041)  و محل ضايعه(P=0.044)  نيز وجود داشت.
نتيجه گيري: يافته ها دلالت بر اين دارد که ايمونوراکتيويتي مثبت به عنوان يک مارکر ارزشمند مي تواند در تعيين فنوتيپ سرطان هاي مهاجم تر با پيامد ضعيف ارزشمند باشد که البته مطالعات با تعداد بيشتر نمونه و در سطح وسيع تر را مي طلبد.